El Suprem nega que sigui una obligació del govern proveïr protecció als sanitaris en 24 hores

Bufetada a les reclamacions mèdiques arran de la crisi del coronavirus. La Sala III, del Contenciós-Administratiu, del Tribunal Suprem ha denegat avui la mesura cautelaríssima sol·licitada per la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics per tal d’instar al Ministeri de Sanitat a “proveïr en el termini de 24 hores a tots els centres sanitaris nacionals públics i privats d’una sèrie de mesures de protecció”.

 

La Sala, en una breu interlocutòria de sis pàgines, al·lega que “no consta cap actuació contrària a aquesta exigència evident i sí, que en canvi, són  notòries les manifestacions dels responsables públics insistint en què s’estan desplegant tota sort d’iniciatives per satifer-les”. La petició de la confederació sindical mèdica tramitada per inaudita parte responia a les reclamacions per tal que complís en el tràmit de 24 hores les recomanacions de protecció pel personal sanitari que havia establert l’Organització Mundial de la Salut. 

Al capdavall demanaven que a tots els Centres hospitalaris, centres assistencials d’Atenció Primària, Serveis d’Emergències, Serveis de Assistencial Rural, centres amb pacients  així com tots els altres centres assistencials del territori estatal ja siguin públics o privats i qualssevol altres dependències habilitades per a ús sanitari, es lliuressin bates impermeables, màscares FPP2, FPP3, ulleres de protecció i contenidors de residus.

Els magistrats que lloen la feina dels sanitaris en aquesta crisi del COVID 19, consideren que la petició no és justa perquè l’Estat està fent tot allò que diu tenir al seu abast. 

 

L'argument per desestimar la petició de en 24 hores abastir de màscars al personal sanitari

L’argument per desestimar la petició de en 24 hores abastir de màscars al personal sanitari

 

Nou comentari