La Seguretat Social considera baixa per malaltia comuna la quarantena per possible coronavirus

Els treballadors tindran dret a les prestacions corresponents

La quarantena per possible coronavirus serà considerada com una baixa per malaltia comuna. Segons el criteri fixat pel Ministeri de Seguretat Social, fet públic aquest divendres, els treballadors que hagin d’estar en aïllament preventiu tindran dret a les prestacions corresponents establerts per les normes del règim de Seguretat Social en el qual es trobi cada treballador afectat. “Els períodes d’aïllament preventiu als quals es vegin sotmesos els treballadors a conseqüència del virus SARS-CoV-2, seran considerats com a situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna”, diu el criteri.

Nou comentari