Sanitat actualitza el procediment per als serveis de prevenció de riscos laborals davant la COVID-19

Fixa les distàncies de seguretat a la feina o l’aïllament dels casos sospitosos

El Ministeri de Sanitat ha actualitzat el procediment d’actuació per als serveis de riscos de prevenció de riscos laborals davant del coronavirus. El document, que s’ha elaborat en coordinació amb les CCAA a través del Consell Interterritorial, estableix les distàncies als llocs de feina d’almenys 1,5 metres i l’aïllament dels casos sospitosos d’infecció a l’espera dels resultats de les proves PCR. També es fixa que l’aïllament es mantindrà fins passats tres dies des de la resolució de la febre i del quadre clínic amb un mínim de 10 dies des de l’inici de símptomes.

Els professionals del servei sanitari del servei de prevenció de riscos seran els encarregats d’identificar i seguir els contactes estrets en l’àmbit laboral, de manera coordinada amb les autoritats de salut pública. Tots els casos sospitosos es mantindran en aïllament a l’espera dels resultats de les proves i es buscaran els contactes estrets. En cas d’una PCR negativa, i si no hi ha una alta sospita mèdica, el cas es donarà per tancat amb la fi de la quarantena i la recerca de casos. Per buscar els contactes estrets, s’haurà de tenir en compte de dos dies abans de l’inici de símptomes fins al moment que el cas s’ha aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es buscaran des de dos dies abans de la data de diagnòstic.

Qualsevol persona que compleixi la definició de cas estret d’un cas positiu haurà de ser informada i s’iniciarà una vigilància activa o passiva, d’acord amb els protocols establerts a cada CCAA.

Nou comentari