Sàmper nega que els Mossos facin identificacions aleatòries

El conseller assegura que “són accions sempre motivades per llei”

Motivades per llei, proporcionals i en igualtat de tracte. És a dir, gens aleatòries. Aquest és l’algoritme que Interior assegura que apliquen els Mossos en les seves identificacions. Així ho indica un informe parlamentari del departament lliurat al portaveu d’Interior dels Comuns al Parlament, Marc Parés, que preguntava sobre els “criteris que segueix el cos de Mossos d’Esquadra per identificar ciutadans”

Segons aquest informe, signat pel conseller Miquel Sàmper, el passat 7 de desembre, els criteris de la policia catalana són “els que es disposen a la normativa vigent”. “Una identificació”, continua, “és una acció sempre motivada en base la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la seguretat ciutadana (coneguda com la llei mordassa)”. 

En aquest sentit, Interior recorda que en compliment de les funcions “d’indagació i prevenció delictiva, així com per a la sanció d’infraccions penals i administratives poden requerir la identificació si hi ha indicis de participar en la comissió d’una infracció o bé es consideri raonablement necessari que les persones acreditin la seva identitat per prevenir la comissió d’un delicte”.  

En base aquests principis, “en la pràctica de la identificació es respecten els principis de proporcionalitat, igualtat de tracte i no discriminació per raó de naixement, nacionalitat, origen racial o ètnic, sexe, religió o creences, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”. 

Així, el mateix conseller aprofita les preguntes sobre un operatiu conjunt de Mossos i el CNP el passat 29 i 30 de setembre contra la multireincidència, per defensar les identificacions. “En cap cas es fan actuacions rutinàries d’identificació”, assegura en la resposta el mateix Sàmper. D’aquesta manera el departament nega la possibilitat que s’hagin fet identificacions aleatòries com les que en alguna situació s’havia interpretat i que havien aixecat polseguera social.  

Nou comentari