Salut amplia amb més de 500 nous llits les residències sociosanitàries

El pla preveu invertir 43,6 milions fins el 2021 i contractar més sanitaris

El Departament de Salut ha incrementat en 529 llits els 9.654 contractats en centres sociosanitaris, a més de potenciar alguns equips d’atenció domiciliària (PADES) amb horari de 8 a 20 hores, els set dies de la setmana, a totes les regions sanitàries de Catalunya. El pla de suport a aquests centres de mitjana i llarga estada permetrà reforçar el sistema sanitari davant la covid-19. Es tracta d’un programa de 14 mesos, que amb tota probabilitat s’haurà d’estendre més enllà de la pandèmia, tenint en compte l’increment d’usuaris d’aquests centres a causa, sobretot, de l’envelliment de la població. Abans de la primera onada, la xarxa d’atenció intermèdia comptava amb 9.694 llits contractats.

El pla de contingència on es recullen les noves actuacions compromet uns 43,6 milions d’euros, desglossats en 6,3 milions el 2020 i 37,3 milions el 2021.

El projecte se centra en tres eixos principals: l’increment de la capacitat amb la contractació de 376 llits d’ampliació i la reconversió d’uns altres 153 de llarga estada; l’ampliació de gran part dels serveis dels dispositius PADES, que s’allarguen a 12 hores al dia; i la incorporació de nous professionals sanitaris, tant de medicina com d’infermeria. Per últim, hi haurà un coordinador de fluxos per part de l’atenció primària i comunitària cap a l’atenció intermèdia.

Els centres de mitjana i llarga estada atenen diferents tipus de pacients; aquells que han estat abans ingressats a l’hospital, pacients que van a fer-hi recuperació, crònics i atenció sociosanitària, i fomenten ingressos directes de persones usuàries procedents de la comunitat (domicili, residència o serveis d’urgències/CUAP), tant si són pacients covid-19 com si no.

“Es tracta de garantir l’ingrés 24 hores al dia, els set dies de la setmana”, remarca la doctora Xènia Acebes, directora de l’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut. “Entrem, a més, en un període on s’espera que hi hagi circulació d’altres virus respiratoris que poden comprometre la salut d’aquelles persones especialment vulnerables en el període d’hivern”, agrega.

“En aquesta segona onada s’ha volgut potenciar i visualitzar més el paper d’aquest sector i, per això, es posa a la seva disposició aquest increment de llits i aquesta potenciació als equips de suport a la comunitat, per completar tota la cartera de serveis i les millores que poden aportar aquests centres”, explica el doctor Jordi Roca, director d’Operacions d’Atenció Intermèdia del CatSalut.

L’atenció sociosanitària o intermèdia comprèn el conjunt de cures destinades a aquelles persones malaltes, generalment amb caràcter crònic, i persones amb discapacitat que, per les seves característiques especials, poden beneficiar-se de l’actuació simultània dels serveis sanitaris i socials per potenciar la seva autonomia, pal·liar les seves limitacions o sofriments i facilitar la seva reinserció social. Inclou l’atenció a les persones amb demència, l’atenció a les persones amb malaltia neurològica que pot cursar amb discapacitat, l’atenció a la gent gran i l’atenció a les persones amb malaltia avançada terminal i les cures pal·liatives.

Els serveis d’atenció primària formen part de la cartera comuna bàsica, que són els serveis assistencials coberts de manera completa per finançament públic.

Nou comentari