Els remeis contra la ressaca descartats perquè són poc efectius

Males notícies per als amants de la festa. Un nou estudi demostra la poca fiabilitat dels productes i medicaments que diuen poder curar la ressaca -com ara el ginseng vermell, el suc de pera o els medicaments-, segons publiquen els seus autors en la revista Addiction. Per això, demanen una exploració científica més rigorosa de l’eficàcia d’aquests remeis per a la ressaca, amb la finalitat de proporcionar als professionals i al públic una informació precisa basada en proves sobre la qual prendre les seves decisions.

Nombrosos remeis afirmen ser eficaços contra els símptomes de la ressaca, però els autors trobaven a faltar un examen científic actualitzat que provés si aquests remeis funcionaven o no. Per això, un equip d’investigadors del King’s College de Londres i del South London and Maudsley NHS Foundation Trust, al Regne Unit, va realitzar una revisió sistemàtica per a consolidar i avaluar les proves actuals dels tractaments contra la ressaca.

L’estudi va avaluar 21 assajos aleatoris controlats amb placebo sobre l’extracte de clau, el ginseng vermell, el suc de pera coreana i altres remeis per a la ressaca. Encara que alguns estudis van mostrar millores estadísticament significatives en els símptomes, totes les proves eren de molt baixa qualitat, generalment a causa de limitacions metodològiques o mesuraments imprecisos. A més, no va haver-hi dos estudis que informessin sobre el mateix remei i cap resultat s’ha replicat de manera independent, pel que els autors descarten aquests remeis com a cura de la ressaca.

Dels 21 estudis inclosos, vuit es van realitzar exclusivament amb participants masculins. En general, els estudis van ser limitats en la seva informació sobre la naturalesa i el moment de la provocació de l’alcohol que es va utilitzar per a avaluar les cures de ressaca i va haver-hi diferències considerables en la mena d’alcohol administrat i si es va administrar juntament amb aliments. Els analgèsics comuns com el paracetamol o l”Aspirina’ tampoc s’han avaluat en assajos aleatoris controlats amb placebo.

Segons els investigadors, els futurs estudis haurien de ser més rigorosos en els seus mètodes, per exemple, utilitzant escales validades per a avaluar els símptomes de la ressaca. També és necessari millorar la participació de les dones en la recerca sobre la ressaca.

L’autor principal, el doctor Emmert Roberts, explica que “els símptomes de la ressaca poden causar una gran angoixa i afectar l’ocupació i al rendiment acadèmic de les persones. Donada la contínua especulació en els mitjans de comunicació sobre quins remeis per a la ressaca funcionen o no, la qüestió de l’eficàcia de les substàncies que diuen tractar o prevenir la ressaca sembla tenir un considerable interès públic”.

“El nostre estudi ha descobert que les proves sobre aquests remeis per a la ressaca són de molt baixa qualitat i és necessari realitzar una avaluació més rigorosa -subratlla-. Ara com ara, la forma més segura de prevenir els símptomes de la ressaca és abstenir-se de l’alcohol o beure amb moderació.

Nou comentari