Es redueixen a 8 o 10 els alumnes de 3 a 6 anys que podran anar a l’escola al juny

Els centres han de fer un pla de reobertura amb la previsió d'alumnes i professors, adequació d'espais i horaris

Les instruccions que el Departament d’Educació ha preparat per als centres educatius estableixen que la ràtio d’alumnes per aula de 3 a 6 anys serà finalment de 8 (P3) o 10 alumnes al juny, i no de 13, com s’havia previst inicialment en el pla de reobertura. Cada alumne haurà de tenir 4 metres quadrats. L’horari de l’acollida d’aquests infants, si els seus pares no se’n poden ocupar per feina, serà de 9 a 13 hores, el mateix que s’estableix per a les llars d’infants. En aquest cas, la ràtio és de 5 nens. Cada centre haurà d’elaborar el seu pla de reobertura amb la previsió d’alumnes que tindrà al juny, així com els professors. Es prioritzaran els menors en situació de major vulnerabilitat o que els seus progenitors treballin fora de casa.

El curs 2019-2020 a nivell lectiu acabarà en format telemàtic el 19 de juny. Mentrestant, es preveu certa activitat als centres, especialment per als cursos que acaben cicle (sisè, 4t d’ESO) i per als que es preparen per alguna prova, com ara la selectivitat. El retorn, però és voluntari.

Les famílies que portin els infants d’1 a 6 anys hauran de presentar una declaració responsable. A les llars d’infants, cal garantir quatre metres quadrats per nen i un metre de distància al menjador i per dormir la migdiada. Només es permet el menjador en aquest tipus de centres, sempre que puguin garantir les mesures de seguretat. En els d’infantil, primària i secundària no hi haurà servei de menjador, com tampoc es farà ús de vestidors ni de gimnàs per fer activitats físiques o esportives.

Nou comentari