Pla de contingència de 50 milions pels geriàtrics

El Govern ha aprovat aquest matí un Decret llei per articular un pla  de contingència per protegir les residències geriàtriques i centres de caràcter assistencial de possibles rebrots de Covid-19. Aquest pla inclou finançament i mesures protectores per als centres residencials i els d’atenció diürna de gent gran, persones amb discapacitat i amb problemàtica derivada de malalties mentals, i representa una inversió de recursos, per als propers sis mesos de 50 milions d’euros.

 

El Decret subratlla la necessitat d’aplicar noves mesures de seguretat i protecció de les persones residents, mesures addicionals higièniques i de desinfecció, canvis organitzatius, adaptació a la nova dinàmica de visites i sortides, un increment de ràtio de recursos humans d’atenció directa, la modificació i intensificació de torns horaris, així com la reserva de places buides a efectes de poder fer les corresponents sectoritzacions.

 

En concret, el decret preveu un augment de tarifes en els centres de caràcter residencial. Així els serveis socials de caràcter residencial de la xarxa d’atenció pública de gent gran i per a persones amb discapacitat física o intel·lectual amb concert social de la modalitat de gestió delegada, concertats, col·laboradors, i subvencionats del Departament de Treball Afers Socials i Famílies, des de l’1 de juliol del 2020 i mentre duri la situació d’emergència derivada de la Covid-19, cobraran 196,30 euros addicionals mensuals per plaça. Un import destinat al reforç del personal d’atenció directa, principalment gerocultor i personal auxiliar, pels costos addicionals per la compra de material de protecció EPI i la intensificació de les mesures addicionals d’higiene relacionades amb la Covid-19. En el cas de llars residència, l’augment serà de 62,80 euros addicionals mensuals per plaça. També es garantirà el finançament de places lliures de reserva d’ocupació.

 

Centres d’atenció diürna

Els centres de dia de gent gran de la xarxa d’atenció pública percebran 60 euros addicionals per usuari i mes corresponent al reforç del personal auxiliar d’atenció directa i a la compra d’EPI i mesures addicionals d’higiene relacionades amb la Covid-19. En el cas dels centres de dia de teràpia ocupacional i els centres d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitats, percebran 62,80 euros addicionals per usuari i mes. Els centres de dia ocupacionals d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitats cobraran 31,40 euros per usuari i mes.

 

Nou comentari