Ofensiva d’Educació contra els pares negacionistes

Els serveis jurídics alerten que si s’escau posaran en coneixement de la Fiscalia de Menors els casos de pares rebels

“Són pocs casos, però s’estan donant per tot el territori”. Així expliquen des del departament d’Educació la desena de situacions en què pares o tutors d’alumnes dels centres escolars de Catalunya es neguen a complir les normes sociosanitàries arran de la pandèmia per poder fer classe, com ara posar-se la mascareta o rentar-se les mans. “Són pares negacionistes”, alerten. Una ínfima minoria, però per a la qual el departament ja ha preparat una resposta jurídica contundent i ha alertat els pares rebels que poden ser denunciats davant la Fiscalia de Menors.

“De moment, tot han estat casos puntuals”, insisteixen des d’Educació, però sí que afecten a centres d’ensenyament d’arreu del territori. El Món ha tingut accés a una de les respostes que ha rebut un d’aquests pares, que nega el deure del seu fill a posar-se la mascareta o prendre’s la temperatura al centre educatiu. De fet, és el cas d’uns pares que el passat 29 de setembre en un centre d’ensenyament a la demarcació de Barcelona va “exigir formalment” que els seus fills “estiguessin exempts de l’ús de la mascareta així com de les altres mesures sanitàries adoptades per part del centre educatiu”.

La resposta del departament, que és la genèrica per a aquests casos, avisa en primer terme que les direccions dels centres educatius han d’adoptar les mesures que considerin necessàries “per tal de preservar tant el dret a l’educació dels alumnes, recollit en l’article 27 de la Constitució, com el dret a la salut de la resta de la comunitat escolar”. A més, el departament remarca als pares negacionistes que el pla d’actuació de cada centre contra la Covid 19 té els efectes de “norma de funcionament del centre i que, per tant, és un document que forma part de la normativa dins el marc de l’autonomia del centre”.

Per altra banda, els serveis jurídics del departament que dirigeix Josep Bargalló repliquen a les “referències genèriques” que els pares negacionistes fan als codis civils i penals o als tractats internacionals per argüir que els seus fills no compleixin les normes sociosanitàries. En aquest sentit, Educació subratlla que les legalitats espanyola i catalana són clares en establir l’obligatorietat de la mascareta a partir dels sis anys. “Els alumnes escolaritzats a Catalunya, per acudir i romandre al centre tenen l’obligació de portar mascareta i complir amb la resta de mesures de seguretat ,com la presa de temperatura, neteja de mans, distanciament, o si fos el cas, sometiment a les proves diagnòstiques”, anuncien els responsables d’Educació.

En aquest sentit, el departament també deixa clar el “règim sancionador” que es pot aplicar en cas que l’alumne, seguint les indicacions del seus pares o tutors, no compleixi les normes, ja sigui d’ensenyament obligatori com del no obligatori. “Per tant”, afegeix, “és procedent concloure que l’ús de la mascareta i la resta de mesures són obligatòries per als alumnes de 6 anys en endavant”. “En cas d’incompliment, els serveis del centre educatiu ho comunicaran al departament de Salut per tal que s’apliqui el règim sancionador”, alerta.

L’absentisme, cap a Fiscalia de Menors

Educació també inclou en la resposta als negacionistes un avís a navegants. Una advertència dirigida cap els pares que no portin els seus fills a escola per tal d’evitar complir les normes sociosanitàries. Així, avisa que “el possible absentisme reiterat i injustificat” no està emparat per la situació de pandèmia. D’aquesta manera, conclou que “els pares i mares que decideixin que els seus fills no assisteixin a classe per por del contagi” s’ha de tenir present que “s’infereix que l’obligació d’assistir a classe és de caràcter general”.

El mateix departament emfatitza que “l’assistència presencial d’estudiants en els paràmetres i condicions relatives als centres, constitueix una obligació ineludible pels tutors legals dels menors afectats”. “La seva negligència voluntària, persistent i injustificada hauria de tenir les conseqüències jurídiques de l’incompliment de les funcions inherents a l’autoritat parental, així com ha estat succeint de forma regular fins ara en supòsits d’absentisme, clarament injustificats, arran de la inassistència a l’escola de menors per manca de motius particulars de salut”, afegeix el departament.

“Per tant”, resumeix Educació, “és indubtable l’obligació de les autoritats públiques, pares i mares, alumnat per fer efectiu el dret a l’educació bàsica a través de l’escolarització obligatòria, entès pel legislador com a manera de fer efectiu el dret fonamental de l’ensenyament”. En conclusió, els serveis jurídics del departament, adverteixen de les conseqüències de no portar els nens a escola: “Caldrà comunicar-ho per desemparament o desprotecció del menor a la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Fiscalia de Menors perquè activin les mesures d’intervenció”.

Part del document d'Educació dirigit a pares negacionistes

Part del document d’Educació dirigit a pares negacionistes Quico Sallés

 

Nou comentari