Els nens produeixen uns anticossos diferents dels adults com a reacció al coronavirus

Un estudi dels EUA revela que les criatures eliminen fàcilment el virus

Investigadors de la Universitat de Columbia (EUA) han fet un examen en profunditat dels anticossos contra el coronavirus SARS-CoV-2, causant de la Covid-19, en nens. L’estudi mostra diferències en els anticossos infantils respecte dels que generen els adults, cosa que indicaria que el curs de la infecció i la resposta immune és diferent en nens i adults, de manera que la majoria dels nens eliminen fàcilment el virus. Per tant, segons l’estudi publicat a Nature Immunology, nens i adults produeixen tipus i quantitats diferents d’anticossos en resposta a la infecció, fet que explicaria una de les manifestacions més cridaneres de la pandèmia: que la majoria dels nens s’enfronten bé a virus mentre la gent gran hi ha de lluitar més.

En els nens, el curs infecciós és molt més curt i probablement no tan disseminat com en els adults. Els nens poden eliminar aquest virus de manera més eficient que els adults i és possible que no necessitin una forta resposta immune d’anticossos per eliminar-lo” , assenyala Matteo Porotto, professor associat de patogènesi molecular viral al departament de pediatria de Columbia i coautor de l’estudi amb la immunòloga de la Universitat de Columbia Donna Farber. “Aquesta és una nova infecció per a tothom, (…) però els nens estan adaptats de forma única per veure patògens per primera vegada. Per això està dissenyat el seu sistema immunològic. Els nens tenen moltes cèl·lules T ingènues que poden reconèixer tot tipus de nous patògens, mentre que les persones grans depenem més de la nostra memòria immunològica. No som tan capaços de respondre a un nou patogen com els nens”, assenyala Farber.

Entre els 47 nens de l’estudi, 16 van ser tractats al Centre Mèdic Irving de la Universitat de Columbia per síndrome inflamatòria multisistèmica (MIS-C) i 31 nens d’edats similars van donar positiu al virus després de visitar el centre mèdic per al tractament d’altres afeccions. La meitat dels nens sense MIS-C no tenien símptomes de COVID-19. Els 32 adults de l’estudi anaven des de pacients greument afectats ingressats a l’hospital fins a aquells amb una malaltia més lleu, que es van recuperar a casa.

Els dos grups de nens van produir el mateix perfil d’anticossos, que diferia del dels adults. En comparació amb els adults, els nens produeixen menys anticossos contra la proteïna del pic del virus, que el virus fa servir per infectar cèl·lules humanes. Els anticossos dels nens tenien una menor activitat neutralitzant, mentre que tots els adults, inclosos els joves de 20 anys, produïen anticossos neutralitzants. Els adults més malalts van tenir l’activitat més neutralitzant.

Tot i que pot semblar contradictori que els pacients més malalts produeixin anticossos amb la major activitat neutralitzant, Farber assenyala que probablement reflecteix la quantitat de temps que el virus està present en els pacients més malalts. “Hi ha una connexió entre la magnitud de la seva resposta immune i la magnitud de la infecció: com més greu és la infecció, més robusta és la resposta immune, perquè necessita tenir més cèl·lules immunes i reaccions immunes per eliminar una dosi més alta d’un patogen”, explica. A diferència dels adults, els nens també produeixen molt pocs anticossos contra una proteïna viral que només és visible per al sistema immunològic després que el virus infecti les cèl·lules humanes. Això suggereix que en els nens, la infecció no es propaga molt i no mata moltes de les seves cèl·lules.

“A causa del fet que els nens eliminen el virus natural ràpidament, no tenen una infecció generalitzada i no necessiten una forta resposta d’anticossos”, assenyala Porotto. El curs reduït de la infecció en els nens pot significar que són infecciosos durant un període de temps més curt en comparació amb els adults i, per tant, és menys probable que propaguin el virus, tot i que els investigadors no van mesurar la càrrega viral en els nens. “Els estudis actuals en altres països indiquen que els nens més petits en edat escolar no són vectors del nou coronavirus, de manera que les nostres dades són consistents amb aquestes troballes”, afegeix Farber.

Nou comentari