Mercadona elimina el plàstic del parament d’un sol ús i el substitueix per materials sostenibles

Amb aquest moviment, la companyia deixarà d'utilitzar 3.000 tones de plàstic a l’any, fet que fomenta l'economia circular i disminueix l'impacte ambiental

Mercadona, fidel al seu compromís “Sí a seguir cuidant el Planeta”, desenvolupa des de fa més de dos anys l’estratègia 6.25 per a la reducció del plàstic i la gestió adequada dels seus residus, que es concreta en 6 accions que es duran a terme fins al 2025. La companyia ha culminat la segona acció de l’estratègia eliminant els articles de plàstic d’un sol ús a totes les botigues de la cadena, que s’han substituït per altres fets de materials sostenibles. El nou parament està fabricat amb materials respectuosos amb el medi ambient com el cartó, la fusta, la canya de sucre i el plàstic reutilitzable, que a més es pot rentar al rentaplats després de cada un dels múltiples usos.

Els nous articles de parament de Mercadona són a més reciclables, que és un altre dels compromisos adquirits a través de l’Estratègia 6.25: que tots els residus puguin reciclar-se i tenir una segona vida. Per facilitar el reciclatge als “Caps” (clients), els envasos que contenen el nou parament incorporen un pictograma que indica el
contenidor al qual s’han de llençar. La companyia impulsa d’aquesta manera l’economia circular oferint als “Caps” una categoria de productes d’ús eficient i sostenible. Amb la culminació d’aquesta segona acció, deixa d’utilitzar 3.000 tones de plàstic a l’any, xifra que equivaldria a 120 camions.

Inversió de més de 140 milions

L’Estratègia 6.25, que té el triple objectiu per al 2025 de reduir un 25 % el plàstic, fer tots els envasos reciclables i reciclar tots els residus plàstics generats a les instal·lacions, s’està duent a terme a través de 6 accions que comporten modificacions en diferents processos de la companyia, des del redisseny dels envasos del futur en coordinació amb els proveïdors fins a l’adaptació de les botigues i la logística, la gestió de residus, etc. En total, té previst invertir més de 140 milions d’euros els quatre anys vinents per dur a terme totes les fites que componen aquesta estratègia.

El gener passat es va assolir la primera fita de l’estratègia: eliminar les bosses de plàstic d’un sol ús de totes les seccions de les botigues físiques i del servei a domicili i online. Ara la cadena ofereix als clients bosses compostables -fabricades a partir de fècula de patata- que s’han de dipositar al contenidor de matèria orgànica, com indica el pictograma que s’ha inclòs a les bosses amb la intenció de facilitar als clients la separació i el reciclatge dels residus. Aquest símbol també s’ha incorporat a la resta de bosses de la línia de caixes, on Mercadona disposa des de fa temps de tres opcions reutilitzables i sostenibles. El compliment d’aquesta primera acció de l’Estratègia 6.25 suposa una reducció de 3.200 tones de plàstic a l’any.

Per dur a terme la reducció de plàstic als seus envasos, l’acció 3 de l’estratègia, l’empresa desenvolupa diferents iniciatives, com ara l’eliminació del plàstic i la substitució per altres materials, la reducció, la reutilització o la incorporació de material reciclat per disminuir l’ús de materials verges i fomentar l’economia circular. La cadena va començar a treballar en aquesta estratègia el 2019, implicant tota la plantilla en el repte de ‘Seguir cuidant el Planeta’ i fent més sostenibles diferents processos de la cadena de muntatge.

L’empresa té un equip de treball que coordina totes les àrees d’actuació de l’Estratègia 6.25. Aquest equip està format per treballadors i treballadores dels diferents processos de la companyia, com Botigues, Prescripció, Informàtica, Compres, Logística, Financer, Relacions Externes i Obres. Mercadona ja ha adaptat 72 botigues d’Espanya i Portugal al model Botiga 6.25, que s’anirà estenent a tota la cadena durant el 2021. Aquests supermercats, en què ja es poden observar avenços de l’estratègia, tenen com a objectiu escoltar l’opinió de clients i treballadors respecte de totes les accions que l’empresa està desenvolupant. Durant aquest temps, s’han rebut més de 5.000 opinions i suggeriments, tant de clients com de la plantilla, que estan contribuint a millorar l’aplicació de les diferents accions definides per a reduir el plàstic i impulsar l’economia circular.

Mercadona anirà facilitant informació sobre l’Estratègia 6.25 a la secció ‘Cuidem el Planeta’ del seu web corporatiu, en què el client també trobarà contingut sobre reciclatge, sostenibilitat i el compromís mediambiental.

L’estratègia de RSE de Mercadona

Dins el compromís de compartir amb la societat part de tot el que en rep, Mercadona desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d’actuació sostenibles que reforcen l’aposta pel creixement compartit. En el marc d’aquesta política, col·labora amb més de 290 menjadors socials, 60 bancs d’aliments i altres entitats socials de tot Espanya i Portugal, als quals fa donacions diàriament, i participa en les campanyes de recollida d’aliments que aquestes entitats organitzen.

De fet, el 2020 la companyia ha donat a totes aquestes entitats i organitzacions un total de 17.000 tones d’aliments, de les quals més de 3.000 a Catalunya. Aquestes quantitats s’han anat incrementant des que va prendre la decisió de reforçar els processos de donació de productes de primera necessitat a les organitzacions socials i benèfiques amb què col·labora habitualment. Igualment també col·labora estretament amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, disposa d’un Sistema de Gestió Ambiental propi, que es basa en els principis de l’Economia Circular i està enfocat a l’optimització logística, l’eficiència energètica, la gestió de residus, la producció sostenible i la reducció del plàstic. A més, treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i en la millora de la qualitat de l’aire a les ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.

Pensant en la mobilitat sostenible de “El Cap” (client), l’empresa ja disposa de 1.350 places d’aparcament amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics ubicades als pàrquings de més de 500 botigues. Mercadona va començar a instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics el 2017, amb la implantació del Nou Model de Botiga Eficient, i preveu seguir augmentant aquesta xifra al llarg del 2021.

Des de l’any 2011, és sòcia del Pacte Mundial de les Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i
lluita contra la corrupció.

Nou comentari