Les trucades al servei d’atenció a dones contra la violència masclista augmenten un 61%

La línia va assistir un total de 348 consultes coincidint amb el testimoni públic de Rocío Carrasco

L’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones, ha fet públiques les dades de les trucades durant el primer trimestre del 2021, on destaca la quarta setmana de març on es van rebre un total de 348 trucades. Es tracta d’un 61% més que la setmana anterior – en què es van rebre 216 trucades – coincidint amb el testimoni públic de Rocío Carrasco. Durant el mes de març, els dies que més trucades s’han rebut són el 23 i el 25 de març, 71 i 75 respectivament. Segons la presidenta de l’Institut Català de les dones, Laura Martínez Portell, els testimonis de dones supervivents tenen un impacte “positiu” en la visibilització de la violència masclista de les dones que ho han patit. La presidenta també ha assenyalat que aquests casos ajuden a “identificar” situacions de violència que a les dones els hi costa identificar com a tals, un fet que esdevé “clau” en la seva recuperació. “Que una dona amb un gran altaveu compateixi i detalli aquestes situacions fa que moltes dones s’hi vegin reflectides i facin el primer pas per demanar ajuda”, ha afegit, “que molts mitjans se’n facin ressò i difonguin la línia d’atenció a les dones les ajuda a fer aquest primer pas”.

El servei d’atenció a dones en situació de violència masclista, ha rebut durant el primer trimestre de l’any 2021 (fins al 28 de març), un total de 2.725 trucades. Així, durant el mes de març s’observa un augment del 17% respecte als mesos de gener i febrer. El mes de gener s’han realitzat 884 trucades, el mes de febrer 833 i el mes de març (fins al dia 28) 1.008.

Nou comentari