La població resident a Catalunya creix en 102.709 persones durant el 2019

Arriba ja a 7.722.203 habitants

La població resident a Catalunya és de 7.722.203 persones a 1 de gener de 2020, segons les estimacions de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta xifra representa un augment de 102.709 habitants respecte a l’any anterior, i consolida la tendència de creixement de la població iniciada l’any 2015. La migració amb l’estranger, amb un saldo de 108.264 persones, ha estat el component que ha provocat aquest augment de població. En canvi, l’aportació del saldo migratori amb la resta d’Espanya i la del creixement natural s’han mantingut negatives (‑2.455 i ‑2.999 persones, respectivament).

Durant el 2019, la població ha augmentat en 37 comarques i a l’Aran, i ha disminuït en 4 comarques. Les comarques amb majors creixements en termes relatius són el Baix Penedès (25,7‰), el Moianès (23,6‰) i el Tarragonès (19,6‰). D’altra banda, les comarques que han perdut població són l’Alt Urgell (‑7,2‰), la Terra Alta (‑7,1‰), el Priorat (‑5,1‰) i la Conca de Barberà (‑2,1‰).

Per grans grups d’edat, s’observa que els principals augments de població es localitzen en la població de 16 a 64 anys i en la població més gran de 65 anys. En el primer cas, per efecte del saldo migratori positiu, i en el segon cas, per l’elevada esperança de vida i de generacions cada cop més nombroses que arriben als 65 anys. Com cada any, la xifra de població major de 65 anys supera la de l’any anterior (1.464.155 habitants, 25.187 persones més que l’any anterior).

Per edats quinquennals, l’any 2019 la població ha augmentat en els grups de 10 a 34 anys (58.058 persones), de 45 a 79 anys (87.890 persones) i de 85 anys i més (7.094 persones). En canvi, la població ha disminuït en els grups de 0 a 9 anys (11.868 persones menys), de 35 a 44 anys (22.165 persones menys) i de 80 a 84 anys (16.300 persones menys). La població de 35 a 44 anys és la que disminueix més, pel trànsit de les generacions plenes cap a edats majors de 40 anys. Es pot observar que les tendències en els extrems de la piràmide poblacional són oposades, ja que mentre la població de 0 a 9 anys disminueix, la població d’edat avançada augmenta.

Comentaris

  mosaic Interior decors 12/02/2021 3:08 am
  Severawl totally different purple decorative accents brin area together. http://alliedtiles.ie/Rectangular-Basin.html
  mosaic Interior decors 12/02/2021 3:08 am
  Several totally different purple decorative accents brjng area together. http://alliedtiles.ie/Rectangular-Basin.html
  mirror wall tiles uk 15/05/2021 3:59 pm
  Hordse portray, assembled at a neighborhood thrift store, is a tribvute to the Seventies counterculture. http://alliedtiles.ie/Black-Marble-Floor-Tiles-Uk.html

Nou comentari