La ‘calculadora’ que et diu en quin moment del 2021 et podràs vacunar

Tenint en compte les condicions individuals tothom pot conèixer en quin moment de l’any 2021 seria possible accedir a la vacuna contra la Covid-19. Un nou web del govern espanyol permet calcular en quin moment una persona es pot vacunar, tenint en compte el calendari previst en la campanya de vacunació i els difrents grups que són prioritaris. Amb la informació disponible cadascú pot establir en quin lloc de la cua es troba per ser vacunat: definir si està en un dels grups prioritaris (ja sigui per la seva condició de salut) i a partir d’aquí veure en quina etapa li tocarà rebre la vacuna i en quins mesos aproximadament se li podrà administrar el vaccí.

A Catalunya aquest dimarts s’han començat a donar dades sobre vacunats, de moment 802 persones.

Detall del calendari del govern espanyol sobre la vacunació

En la primera etapa, les vacunes estaran disponibles en menys quanitat, es vacunarà fins al març del 2021 els següents grups en l’odre en què figuren en aquesta llista.

Grup 1: Residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa en residències de gent gran i d’atenció a grans dependents

—S’hi inclouen les persones amb gran dependència, també les persones vulnerables o amb gran dependència que van a centres de dia, sempre que els centres estiguin vinculats a residències de gent gran, amb personal i activitats compartides.

—En el cas de persones en situació terminal, el personal sanitari responsable haurà de fer la valoració.

—Residències amb un brot actiu de Covid-19.

—Es començarà preferentment per les residències més vulnerables (més residents i menys capacitat de fer front a mesures de contenció contra el virus).

—Totes les persones que treballen en aquests centres, inclosos els que desenvolupaen altres funcions (administració, neteja, cuina…)

Grup 2: Personal de primera línia en l’àmbit sanitari i sociosanitari

—Personal en l’àmbit sanitari que treballa de cara al pacient en diversos entorns, inclosos els que ofereixen serveis diferents als sanitaris:

  • Unitats, consultes o circuits Covid.
  • Portes d’entrada de pacients aguts als serveis de salut (serveis d’admissió, urgències, emergències, atenció primària, serveis de prevenció de riscos laborals, institucions penitenciàries i qualsevol especialitat que rebi pacients aguts). També personal d’unitats mòbils d’atenció directa a pacients Covid-19.
  • Transport sanitari urgent.
  • Serveis de cures intensives o altres unitats que assumeixin aquestes funcions en cas necessari.
  • Qualsevol servei de cures no intensives on es facin procediments que poden generar aerosols.
  • Serveis i unitats amb pacients d’alt risc (oncologia, hematologia, etc.).
  • Serveis centrals on s’agafen i manipulen mostres que potencialment poden contenir virus viables.
  • Personal sanitari de salut pública que treballa en la gestió directa de la pandèmia i en funcó del seu risc d’exposició.
  • Personal dels equips de vacunació, incloent persones de salut laboral i medecina preventiva que van participar en l’administració de les vacunes davant la Covid-19.

Grup 3: Altre personal sanitari

Altre personal sanitari i sociosanitari (no inclòs en el grup anterior) que fa activitats que exigeixen contacte estret amb persones que poden estar infectades per SARS-CoV-2.

Grup 4: Persones considerades dependents (grau III de dependència)

Persones considerades com grans dependents (grau III de dependència, és a dir, amb necessitat d’intenses mesures de suport) que no estiguin actualment institucionalitzades.

Les primeres dosis disponibles es faran servir per vacunar el primer i segon grup.

Resta de la població: entre abril i juny

La resta de la població fora dels grups prioritaris es podrà començar a vacunar entre entre abril i juny del 2021.

Una descripció més detallada de quines persones composen cadascun els grups es pot trobar a l’Actualització 1 del 18/12/2020 de l’Estratègia de Vacunació Covid-19.

La informació sobre quan es vacunaran altres grups de població es farà pública més endavant.

Nou comentari