Justícia suspèn entrades i sortides de les presons per evitar contagis de coronavirus

El departament de Justícia ha suspès les entrades i sortides a les presons. La conselleria d’Ester Capella ha restringit al màxim l’accés als centres penitenciaris per evitar que els interns contreguin el coronavirus. Segons un comunicat, la mesura inclou totes les sortides programades, els 100.2 i els tercers graus. També se suspenen les visites d’amics i familiars per locutori, i els voluntaris no podran accedir als centres. S’ajornen, doncs, els vis a vis, els permisos aprovats, els trasllats, i les activitats de formació. El departament redueix al 70% dels professionals de règim interior -els responsables de la seguretat interna-, i al 50% els treballadors del tractament i oficines.

Segons Justícia, la mesura permet la prestació del servei essencial i la reserva d’una part dels professionals per afrontar les properes setmanes amb garanties. Pel que fa al balanç, hi ha un intern afectat pel coronavirus, corresponent al Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa, i un professional també contagiat. Hi ha 12 interns sospitosos -aïllats en cel·les a l’espera dels resultats-, i 16 professionals sospitosos -que estan als seus domicilis.

D’altra banda, Justícia i Salut han identificat les persones amb patologies prèvies i les majors de 65 anys com a interns vulnerables. Són un total de 260 interns, que requereixen mesures de protecció especials. Els metges els estan analitzant un per un. En funció de les indicacions de l’autoritat sanitària, els serveis penitenciaris podrien concentrar tots els casos d’especial vulnerabilitat en mòduls específics per als interns de tota la xarxa penitenciària i de justícia juvenil.

Nou comentari