El Món - Notícies i actualitat d'última hora en Català
El Govern es desvincula d’un consorci sanitari sota sospita

El Govern ha rebutjat estrènyer vincles amb el Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC) després que fa un any la Sindicatura de Comptes fes públic un informe que apuntava l’existència d’irregularitats en la gestió d’aquest òrgan públic. En una resposta parlamentària, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que el setembre passat el departament que dirigeix, a instàncies del Departament de Justícia, va emetre un posicionament favorable a la transformació d’aquest consorci en una associació. Segons Argimon, en aquests moments “aquesta entitat es troba en procés de modificació de la seva estructura jurídica”.

En el seu informe, la Sindicatura de Comptes destacava que el CSC es defineix en els seus estatuts com una “entitat local pública”. Però no constava que en els mateixos estatuts quedés determinada l’adscripció de l’entitat a una administració pública determinada, cosa que s’hauria d’haver fet com a molt tard el 31 de desembre del 2014 d’acord amb la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. En el seu informe, la Sindicatura va proposar que el consorci s’adscrivís a la Generalitat de Catalunya i formés part del seu sector públic.

Argimon explica en la seva resposta parlamentària que l’argument que sustenta la interpretació que fa la Sindicatura de Comptes “gira a l’entorn de la participació i finançament majoritari de la Generalitat a través de les entitats del seu sector públic consorciades al CSC”. Ara bé, el conseller considera que “si bé hi ha diverses entitats del sector públic de la Generalitat consorciades al CSC, en cap moment aquestes suposen conjuntament la majoria absoluta dels vots ni superen en nombre de vots el conjunt de les entitats del sector públic local”. Per tant, indica el conseller, “la majoria d’entitats públiques consorciades al CSC són del món local”.

Així mateix, el conseller recalca que cap de les administracions ostenta un major control sobre el Consorci, en virtut d’una normativa especial; ni cap d’elles ostenta la facultat per si mateixa per nomenar o destituir als membres dels òrgans executius, del personal directiu o dels òrgans de govern. El conseller també destaca que tampoc cap de les administracions consorciades ostenta un percentatge major al fons patrimonial ni finança en major mesura l’activitat del Consorci.

Argimon rebat d’aquest manera l’argument de la Sindicatura de Comptes que proposa que el consorci quedés adscrit a la Generalitat: “La interpretació es basa en la capacitat indirecta de vot o de finançament de la Generalitat a través de les entitats participades consorciades, quan, en canvi, dels estatuts del Consorci i també de la relació d’administracions consorciades queda clar que la Generalitat de Catalunya, com a persona jurídica, no forma part del Consorci i, per tant, no ostenta cap vot a la Junta General ni finança l’activitat del CSC en cap mesura”.

En la seva argumentació, el conseller també defensa que “la norma que regula l’adscripció no estableix en cap moment que l’administració d’adscripció sigui la resultant d’un procés de desgranatge del seu origen, sinó que es limita literalment a la concurrència d’uns criteris ordenats i taxats. I d’aquest judici de legalitat dels criteris establerts no es pot despendre que la Generalitat sigui l’administració d’adscripció”.

Llarga llista d’irregularitats

Factures per damunt del cost pressupostat; préstecs concedits i no retornats entre les diferents empreses; serveis a associats amb sobrepreu; contractació de personal amb complements retributius no justificats; treballadors que fan activitat pública i privada simultàniament en diferents societats de la patronal; o indemnitzacions per acomiadament a empleats que segueixen treballant en altres empreses del grup, entre altres, són algunes de les irregularitats que la Sindicatura va detectar en aquest consorci en un informe referent a l’activitat del 2017.

Segons el seus estatuts, el CSC és una entitat local pública constituïda l’any 1984 amb el nom de Consorci Hospitalari de Catalunya. L’any 2017 estava integrat per 95 entitats associades: 25 entitats sense afany de lucre, 22 empreses públiques, consorcis i altres entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 24 ajuntaments, dues diputacions i 22 entitats del sector públic local. Les funcions del CSC són afavorir la coordinació dels ajuntaments i centres proveïdors de salut i millorar la prestació dels serveis de salut i d’atenció sociosanitària dels seus associats.

Comentaris

  1. Icona del comentari de: Sa a març 06, 2022 | 18:42
    Sa març 06, 2022 | 18:42
    Potser l'interessant és saber quins són els que manen i sabrem d'on ve el mal, no?

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa