Entitats de drets humans demanen derogar l’aïllament penitenciari i investigar les morts

Reclamen protocols eficaços per evitar suïcidis i preservar les proves

Diverses entitats en favor dels drets humans han demanat aquest dilluns que s’investiguin a fons les morts de les últimes setmanes en presons catalanes i que s’acabi amb l’aïllament penitenciari. Entitats com l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, l’Associació de Familiars de Presos a Catalunya, Irídia, Justícia i Pau, l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB demanen una auditoria sobre totes les morts a la presó per analitzar-ne les causes estructurals, així com les mesures que s’haurien de prendre per reduir-les. “Tot i que gràcies a la incidència del treball de les organitzacions de drets humans s’ha reduït el nombre d’hores d’aïllament penitenciari quan les persones estan en primer grau, no ocorre el mateix quan estan sancionades”, asseguren.

Cal destacar que a l’abril de 2015 la mort de Raquel E.M. en aïllament “va obrir un cicle de reflexió davant la situació i tot i que s’han produït canvis, la situació continua sent molt greu”, afirmen. L’ús del règim d’aïllament prolongat a l’estat espanyol i a Catalunya ha generat la preocupació d’organismes internacionals, incloent-hi el Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides, que va assenyalar que la seva aplicació excessiva pot constituir tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants i va instar l’Estat a assegurar que només fos utilitzat com a mesura d’últim recurs, sota estrictes condicions de supervisió i control judicial.

Respecte l’incident del 27 de juny al Departament Especial de Règim Tancat (DERT) del Centre Penitenciari Puig de les Basses en els quals va morir l’intern M.C.E.H., les organitzacions signants volen reconèixer la implicació d’aquest intern en la denúncia de males praxis dins dels centres penitenciaris, alertant en diverses ocasions sobre possibles situacions de maltractaments cap a ell, especialment, en règim d’aïllament. Va participar al Grup de Treball creat al Parlament de Catalunya l’any 2017 per tractar l’aïllament penitenciari, el qual va contribuir a l’aprovació de la circular 2/2017. El 2018, va ser visitat pel Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa en la seva visita a Catalunya. La seva última denúncia, l’any 2020, va provocar que l’Organització Mundial contra la Tortura emetés una crida urgent instant les autoritats espanyoles i catalanes a prendre totes les mesures necessàries per salvaguardar la seva integritat física i psicològica. Després d’una recerca interna d’aquests fets, va ser expedientat un funcionari d’aquell centre. Els fets succeïts a Puig de les Basses s’investiguen en l’actualitat i, per tant, els familiars del mort, amb la seva representació lletrada exercida per Irídia, informaran dels seus avanços en el moment que considerin oportú.

Davant els fets esdevinguts, les organitzacions signants sol·liciten que es duguin a terme investigacions profundes, rigoroses i ràpides sobre les causes de les morts. Així mateix, “és necessari” que des del servei d’inspecció penitenciària es prenguin les “mesures cautelars pertinents per preservar tota la prova sobre els fets”. També que es generi un protocol eficaç de comunicació a familiars de persones mortes a la presó entre el Departament de Justícia, la fiscalia i els jutjats per evitar que es produeixin situacions de desinformació i d’agreujament de l’experiència viscuda.

Les entitats volen que s’investiguin les filtracions de dades personals produïdes presumptament per funcionaris de presons el diumenge 27 de Juny de 2021 després de la defunció de l’intern M.C.E.H., que ha provocat encara més dolor a la seva família. “Cridem l’atenció, una vegada més, sobre l’opacitat dels DERT, que dificulten la fiscalització de les pràctiques d’institucions penitenciàries per part de les famílies dels interns, les entitats de drets humans i la ciutadania. Cal recordar que les Regles Mínimes de les Nacions Unides per al Tractament dels Reclusos (Regles Mandela) prohibeixen l’aïllament superior a 15 dies consecutius, termini àmpliament superat en nombroses ocasions a causa del compliment de primers graus prolongats i de sancions acumulades.

Per això, reclamen la fi de l’aïllament penitenciari, atès que és l’única manera de garantir un model compatible amb el dret a la salut, a la dignitat i a la integritat física i moral de les persones internes.

Nou comentari