Educació atorga permissos per “deure inexcusable de caràcter públic”

Instruccions clares. Això és el que van rebre a un quart de nou del vespre d’ahir, el personal adscrits a la comunitat docent de la Generalitat arran de la crisi del coronavirus. La secretària general del Departament d’Eduació, Núria Cuenca, va signar la Instrucció 3, a la que ha tingut accés El Món, per la qual confirmava l’atorgament general de permís retribuit als empleats públics que no estiguin adscrits a un servei bàsic o estratègic.

“Els empleats públics que no resultin adscrits a la prestació d’activitats i serveis públics bàsics i estratègics tenen, per expressa disposició de l’autoritat sanitària, la mobilitat reduïda i, en conseqüència, es concediran permisos per deures inexcusables de caràcter públic a l’empara de l’article 96.1.d) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre”, explica la instrucció. 

Interrumpció possible del permís 

La instrucció també aclareix que es “concediran permisos per deures inexcusables de caràcter públic als empleats públics que presten serveis en centres de treball tancats per expressa disposició de l’autoritat sanitària”. Així mateix, l’ordre preveu que  per “necessitats dels serveis i amb el consentiment dels empleats públics, es pot interrompre temporalment el permís per deures inexcusables amb la finalitat de prestar serveis de manera ocasional en la modalitat de teletreball”.  

 

Serveis bàsics i teletreball

Pel que fa als empleats de serveis bàsics, Educació remarca que els que “pateixin alteració del sistema immunitari o malalties cròniques (cardiovasculars, hipertensió, pulmonar, renal, diabetis, entre d’altres), obesitat mòrbida i empleades embarassades”, també se’ls concedirà un permís.  En la mateixa línia, els empleats públics amb fills o filles menors de 16 anys o persones dependents a càrrec han de poder gaudir de preferència en els règims de torns i en la prestació de serveis en la modalitat de teletreball i, addicionalment, poden habilitar-se mecanismes de flexibilitat horària sense subjecció a la normativa vigent en matèria de jornada i horaris.

 

El personal que es trobi en aquestes circumstàncies haurà de complimentar una “declaració responsable” susceptible de ser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables. Per alra banda, el règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball és, pel departament, voluntari. En tot cas,  haurà d’autoritzar-se pel cap de la unitat orgànica que exerceixi la supervisió. La gestió de la jornada es farà a través del portal ATRI.

 

El pla de contingència d'Eduació signat ahir al vespre

El pla de contingència d’Eduació signat ahir al vespre Quico Sallés

 

Nou comentari