El DOGC publica la flexibilització de mesures als centres comercials

La resolució detalla les condicions de ventilació i d'accessos als equipaments

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest mateix dissabte una resolució que recull les mesures aprovades pel Procicat i que entraran en vigor dilluns. Aquestes mesures preveuen l’obertura de centres comercials, el confinament comarcal de cap de setmana i que els equipaments d’arts escèniques i musicals, i els actes religiosos i cerimònies civils, puguin acollir fins a 1.000 persones sense superar el 50% de l’aforament. En aquests últims casos, la resolució estableix que hauran de presentar una declaració responsable on s’informi de les característiques del sistema de ventilació i dels controls d’accés. La resolució també detalla les condicions de ventilació i d’accessos als equipaments.

La resolució explica que la flexibilització de mesures se sustenta en un informe del director de l’Agència de Salut Pública de Catalunya que posa de manifest una “estabilització” de la velocitat de propagació del virus i “una tendència a la disminució persistent” en els ingressos als hospitals, fet que permet “una major activitat social i econòmica” i aixecar algunes de les restriccions fins ara vigents.

Amb la resolució publicada al DOGC, es flexibilitzen restriccions que afecten centres comercials, activitats d’arts escèniques i musicals, actes religiosos i cerimònies civils, però amb condicions per reforçar la ventilació dels espais i establir controls d’accessos i mobilitat, que el DOGC concreta en dos annexos.

Pel que fa les condicions de ventilació, la resolució estableix que s’ha de mantenir la ventilació durant tot el temps d’obertura al públic del local, i es recomana fer-ho dues hores abans i després. Atès el risc de contagi de covid-19 en espais, la resolució fixa que cal garantir una ventilació d’aire d’òptima qualitat, fixada pel Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) en 20 litres per segon i persona. També obre la porta a incorporar purificadors d’aire amb filtres per millorar la qualitat de l’aire.

La ventilació, a més, s’haurà de complementar amb mesures de control dels accessos i la mobilitat interna per evitar aglomeracions en el cas d’aforaments superiors a 500 persones. Així, es demana dimensionar els accessos; incrementar punts d’accés i sortida; instal·lar dispensadors de gel hidroalcohòlic; disposar de personal de control en els accessos i sortides; identificar amb claredat les vies d’accés i de sortida i diferenciar-ne els circuits d’accés i sortida; preveure mesures de circulació dels assistents que evitin aglomeracions, i prioritzar circuits en sentit únic en la mobilitat interna, senyalitzant-los.

En el cas dels actes culturals i sales amb públic, la resolució demana que l’obertura de portes es faci amb antelació suficient per permetre un accés escalonat i fixar franges horàries adequades per a l’accés; preveure l’ordre de les fileres en la seqüència d’entrada i sortida dels espais; disposar de personal de control en accessos i sortides dels espais on s’acomoda al públic; portar un registre dels assistents i la preassignació de localitats; establir espais sectorialitzats amb control i flux d’accés i sortida independent; evitar les pauses o entreactes; fer la sortida del públic de forma esglaonada per zones, i no permetre la interacció física entre artistes i públic.

Centre comercials al 30%

Pel que fa als centres comercials, en permet l’obertura a partir de dilluns, tot i que amb un aforament màxim al 30% i sempre que “es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació”. La reducció de l’aforament s’haurà d’aplicar tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas dels centres comercials.

En canvi, s’exclouen d’aquesta limitació –com ho estaven del tancament- aquells establiments dins dels centres comercials dedicats a alimentació, begudes, productes higiènics o altres productes de primera necessitat. Pel que fa equipaments culturals i esportius dins dels centres comercials que fins ara podien estar oberts, ara queden subjectes al que s’estableix per a la resta de l’activitat cultura i esportiva.

A més de la ventilació, els centres comercials hauran d’establir sistemes de control d’aforament i fluxos als establiments, i també als accessos, inclosos els aparcaments. A més, queda restringit l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o
àrees de descans.

Actes culturals

La resolució manté la limitació de l’aforament al 50% amb un màxim de 500 persones per a activitats culturals escèniques i musicals (incloses les sales de concerts), però l’amplia fins a 1.000 persones, sense superar la meitat de l’aforament, quan es desenvolupin a l’aire lliure o en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire, i les mesures de control d’aglomeracions, que estableix la resolució.

En aquest últim cas, els titulars de les activitats hauran de presentar una declaració responsable al Departament de Cultura i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat prèviament, on s’haurà d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i la qualitat de l’aire, i els controls d’accessos i mobilitat. La declaració haurà d’incloure l’empresa o personal de manteniment habilitat, per garantir que l’espai “disposa d’una ventilació adequada” als criteris establerts en la resolució.

Actes religiosos i cerimònies civils

Pel que fa a actes religiosos i cerimònies civils, que fins ara havien de limitar l’assistència al 30% de l’aforament, la resolució manté aquest percentatge però afegeix que hauran de tenir un número màxim de 500 persones i garantir la bona ventilació dels espais, ja sigui de manera natural o amb altres sistemes de ventilació.

A més, també podran obrir, respectant el 30% d’aforament, amb un màxim de 1.000 persones, si les activitats es desenvolupen “de forma estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire” i que es garanteixin les mesures de control d’aglomeracions.

Igual que amb la Cultura, en el cas dels actes religiosos o cerimònies civils, els titulars de les activitats hauran de presentar una declaració responsable en aquest cas al departament competent en matèria d’afers religiosos i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’activitat prèviament. En aquesta declaració s’hi haurà d’incloure la mateixa informació que es demana al sector cultural.

Confinament comarcal

El text incorpora el confinament comarcal des de les sis del matí de divendres fins a les sis del matí de dilluns, de manera que els ciutadans es podran moure per tota la comarca i no només dins del seu municipi, com en les últimes setmanes.

La resolució publicada al DOGC aquest dissabte manté la resta de restriccions, com les que afecten al sector de l’hostaleria, el toc de queda de deu de la nit a sis del matí, el confinament perimetral de Catalunya, les restriccions al comerç minorista o les que afecten a activitats docents i de lleure educatiu.

Nou comentari