Catalunya té el 28% de ciutats més riques de l’Estat

L'àrea metropolitanana d'influència de Manresa apareix com una de les de major renda per habitant al conjunt estatal

Catalunya és el territori de l’estat espanyol on es concentra el 28% de ciutats més riques de l’estat espanyol, segon mostra el darrer informe adaptat del projecte europeu Urban Audit publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) espanyol. Aquest informe inclou la llista del mig centenar de municipis amb la renda neta mitjana anual per habitant més alta, tenint en compte dades del 2018. En aquesta llista de 50 poblacions, 14 corresponen a ciutats catalanes de la província de Barcelona. Dues d’elles se situen en el top ten de les ciutats més riques de l’Estat: Sant Cugat del Vallès, amb una renda mitjana anual per habitant de 20.582, està en tercera posició, i Sant Quirze del Vallès en la desena, amb una mitjana de 18.163. El rànking estatal està encapçalat per Pozuelo de Alarcón, amb una mitjana de 28.326.

La resta de muncipis catalans de més de 20.000 habitants que apareixen en la llista del mig centenar més rics de l’estat espanyol per sota de Sant Cugat del Vallès i Sant Quirze del Vallès són:

 • Sitges (17.323)
 • Castelldefels (17.148)
 • Barcelona (16.386)
 • Vilassar de Mar (16.348)
 • Esplugues de Llobregat (16.010)
 • El Masnou (15.867)
 • Sant Joan Despí (15.189)
 • Molins de Rei (15.057)
 • Cerdanyola del Vallès (14.973)
 • Sant Feliu de Llobregat (14.482)
 • Castellar del Vallès (14.202)
 • Gavà (14.038)

A nivell estatal, la llista la tanca Burgos (13.924).

Pel que fa als indicadors relacionats amb l’atur amb dades del 2020, no hi ha cap municipi català de més de 20.000 habitants que aparegui en el rànking de taxes d’atur més elevades, que es presenten sobretot en poblacions d’Andalusia, Extremadura, les Canàries o Castella-la-Manxa. En canvi, sí que tres municipis dels 15 amb la taxa d’atur més baixa són catalans: Sant Cugat del Vallès (7,4), en tercera posició en el conjunt estatat; Castelldefels (9,8) en dotzena posició, i Cerdanyola del Vallès (11,1) en la posició quinzena. La taxa d’atur més baixa a Espanya la té Pozuelo de Alarcón (6,5), que també és el muncipi més ric.

Un altre indicador de l’informe és el de la taxa d’activitat del 2020 (és el quocient entre la població activa —que és la suma d’ocupats i aturats— estimada a mig any i la població de 16 i més anys en aquell moment). Entre els 15 minuicipis amb una major taxa d’activitat n’hi ha dos de catalans: Rubí (62,9) i Castelldefels (63,4).

Pel que fa a l’esperança de vida, de Catalunya només Sant Cugat del Vallès figura en la llista dels 15 municipis amb una esperanaça més elevada. La Comunitat de Madrid concentra la majoria de poblacions on l’esperança de vida és major, inclosa la capital espanyola, amb 84,3 anys. Encapçala el rànking Pozuelo de Alaracón amb 86,2 anys, i el tanca Collado Villalba amb 84,3 anys, igual que Madrid.

Les ciutats catalanes amb una mitjana de fills per dona més gran

La mitjana de fills per dona és un altres dels indicadors recollits. En aquest apartat hi apareixen dues ciutats catalanes. Manresa, Reus, Santa Coloma de Gramanet i Terrassa surten com dues de les ciutats de l’estat espanyol amb una mitjana més elevada. En una llista de 15 ciutats, Manresa ocupa la cinquena posició amb 1,55 fills per dona; Reus la desena amb 1,48 fills; Santa Coloma de Gramanet la dotzena amb 1,45, i Terrassa la quinzena amb 1,43. Al conjunt de l’Estat la ciutat on la mitjana és més elevada és Melilla amb 2,17 fills de mitjana per dona. En la llista de la mitjana més baixa de fills per dona hi figura en la posició número deu Cerdanyola del Vallès, amb 1,04 fills de mitjana.

Una imatge de Reus, una de les ciutats catalanes amb una mitjana de fills per dona més elevada en el conjunt de l’estat espanyol / ACN

Per a les principals ciutats eurpees es construeixen les seves àrees metropolitanes d’influència, conegudes amb el nom d’Àreas Urbanes Funcionals (AUF). Cada AUF consisteix en una ciutat i els municipis que formen el seu entorn funcional, concretament d’influència laboral. Es defineixen 70 àrees urbanes funcionals a tot l’estat espanyol. Un municipi pertany a l’AUF d’una ciutat si el 15% o més de la seva població es desplaça a aquella ciutat per motius de feina. El 2020 les AUF amb major població van ser les de Madrid (amb 7,01 miliones de persones), Barcelona (5,11 milions) i València (1,77 milions).

Manresa, una de les àrees urbanes d’influència amb una renda més elevada

Dues AUF catalanes es col·loquen en el top ten de àrees urbanes funcionals amb una renda mitjana per habitant més elevada, la de Barcelona (14.350) en cinquena posició en el conjunt de l’Estat i la de Manresa (13.128) en desena posició. Per davant de l’AUF de Barcelona se situen Donostia (16.276), Madrid (14.985), Bilbao (14.955) i Vitòria (14.704).

En una classificació d’àrees urbanes d’influència sobre la proporció de feina al sector de la indústria o al sector serveis, l’àrea de Manresa apareix en el rànking d’àrees amb major proporció de feina al sector de la indústria. Se situa amb un 20,7 en cinquena posició dins del conjunt estatal. Pel que fa a serveis, a la llista hi apareix l’àrea d’influència de Girona, amb un 86,4, en la sisena posició a nivell estatal. La de Manresa apareix en la llista de menor porpoció de feina en el sector serveis a la vuitena posició, amb un 73,3.

L’informe es tanca amb els barris més rics i més pobres de tot l’Estat. N’apareixen quatre de Barcelona en una llista de 15: Pedralbes (33.501), Sant Gervasi-Galvany oest (33.012), Les Tres Torres (32.179) i Sant Gervasi-la Bonanova (27.709). Tota la resta són barris de la ciutat de Madrid.

Comentaris

  Vicenç Ramoneda 29/05/2021 8:15 am
  Catalunya, de nou, a la cua del rànquing d'inversions de l'Estat als territoris. De fet, normalment el govern espanyol de torn, sigui blau, vermell o vermell i morat, no només mai acaba d'executar del tot allò que projecten els pressupostos, sinó que també Catalunya sempre rep menys inversions que la mitjana espanyola. A més Catalunya sempre rep una quantitat d'inversions inferiors al volum de població que representa dins de l'Estat espanyol, és a dir Catalunya representa el 16,4% de la població espanyola i només rep el 12,7% de les inversions.
   Jaume 29/05/2021 8:43 am
   Pruebalo.
    JordiP 29/05/2021 10:10 pm
    Tot això ho tens al INE. Xifres oficials, nen.
     JordiP 29/05/2021 10:12 pm
     Però mira`t el realitzat, no el pressupostat. Ah! Que no som tan lelos, nen!
  Vendetta 29/05/2021 12:53 am
  Kin estat?. Cacanya?. 1 estem invadits 2 allo es un femer un secarral y una sabana nomes ja ke veurals el minitoreros
  Doctor Strangelove 28/05/2021 7:48 pm
  Merda, això vol dir que Ñ no ens roba tant! En fi, només els pobres i progres poden ser indepres. Doc.
  Jaume 28/05/2021 7:17 pm
  QUE LA GENTE SE ENTERE QUE SON DATOS DEL 2018.

Nou comentari