10 persones en un àpat sense mascareta, en perill de contagi als 25 minuts

L'aplicació del MIT que permet saber el risc d'encomanar-se la malaltia en funció de les característiques de la trobada

Una aplicació desenvolupada pel Massachusets Institute of Technology (MIT) dels EUA serveix per saber les possibilitats de contagiar-se de Covid-19 en funció de l’espai, el número de persones que s’hi troben, el temps que hi romanen i com es comporen (si porten mascareta o no). L’apliació permet conèixer períodes d’exposició i d’ocupació segurs en espais interiors. Mitjançant l’ajustament de les especificacions, les taxes de ventilació i filtració, l’ús de mascareta, activitats respiratòries i tolerància al risc, qualsevol persona pot veure de quina manera es pot reduir la transmissió de la Covid-19 en diferents espais interns.

Per exemple, si 10 persones es reuneixen en un menjador per un àpat i es dediquen a parlar sense mascareta, estaran en perill de contagi al cap de 25 minuts en el cas que algú sigui positiu de Covid-19.

Segons el MIT, existeix una creixent evidència científica sobre la transmissió de la Covid-19 per aerosols (petites partícules infeccioses que queden suspeses en l’aire) en respirar l’aire compartit en espais ineriors. Tot i que les organitzacions de salut pública estan començant a reconèixer la transmissió aèria, encara han de donar directrius que incorporin totes les variants rellevants.

Per tal de mitigar la propagació de la Covid-19, les directrius de salut pública oficials que menciona el MIT han recomanat límits pel que fa al distanciament entre persones (dos metres), temps d’ocupació (15 minuts), ocupació màxima (25 persones), o ventilació mínima (6 canvis d’aire per hora). A Catalunya, les directrius per frenar la Covid-19 marquen un límit de sis persones per reunió (per Nadal podran ser 10) i també es recomana distanciament social i ventilació.

Nou comentari