La UE eximeix temporalment d’IVA els tests i vacunes contra la Covid-19

La mesura s'aplica fins al desembre del 2022

El Consell de la Unió Europea ha aprovat aquest dilluns una modificació de la directiva de l’IVA per permetre temporalment als estats eximir els tests i les vacunes contra la covid-19 fins al 31 de desembre del 2022. Fins ara, els estats podien aplicar un tipus reduït a la venta de vacunes, però no eximir-les, i en el cas dels tests només es podia aplicar el tipus general. La mesura s’aplica només a les vacunes autoritzades per la Comissió Europea o per un estat membre i als tests que compleixen la legislació europea.

Nou comentari