Tesoro Público emet per primer cop 12.000 milions en bons a 20 anys amb una rendibilitat de l’1,25%

La demanda ha superat els 78.000 MEUR per part d'inversors de tot tipus i d'arreu del món

El Tresor Públic ha efectuat una emissió sindicada d’un nou bo a 20 anys per import de 12.000 milions d’euros. És la primera emissió sindicada realitzada pel Tresor a un termini de 20 anys i s’emmarca en el nou programa de finançament revisat al maig per fer front a les majors necessitats de finançament derivades de la pandèmia de la covid-19. La demanda ha superat els 78.300 milions d’euros. La rendibilitat s’ha situat en l’1,251%, inferior en més de cinc punts a la de l’emissió a 10 anys realitzada el passat mes d’abril i equivalent a 28 punts bàsics per sobre de la referència del Tresor a 15 anys.

La demanda ha estat repartida entre 460 comptes inversors, molt diversificats tant des del punt de vista geogràfic com per tipologia d’inversor. Segueix sent significativa la participació d’inversors no residents, que ha arribat al 83,3% de la sindicació, el que posa de manifest la confiança dels inversors internacionals en l’economia espanyola, segons el Ministeri d’Afers Econòmics. D’aquest percentatge destaca la participació de França i Itàlia amb un 25%; Regne Unit i Irlanda amb un 18,8%; Alemanya, Àustria i Suïssa, amb un 16,8%; altres inversors europeus, amb un 8,5%; Estats Units i Canadà amb un 4,8%; els països nòrdics amb un 4,2%; i Àsia, amb un 2,6%. Inversors d’altres regions han obtingut un 2,6% de l’emissió.

Atenent al tipus d’inversor, la major participació ha correspost a les gestores de fons, amb un 33,8%, seguit de les tresoreries bancàries, amb un 27,7% del total; les asseguradores i fons de pensions amb un 18,1%, altres serveis bancaris, amb un 8,5%, els fons apalancats amb un 6,1% i els bancs centrals i institucions oficials amb un 2,4%. Altres inversors han representat un 3,4%. El bo emès aquest dimarts venç el 31 d’octubre del 2040 i té un cupó de l’1,20%. Amb aquesta sindicació de 12.000 milions d’euros el Tresor porta complert un 67,3% de l’objectiu anual d’emissió a mig i llarg termini que va revisar el 21 de maig del 2020 (185.969.000 d’euros). Se segueix reduint el cost mitjà del deute en circulació, que registra un nou mínim històric i se situa en l’1,98%. Per la seva banda, la vida mitjana del deute de l’Estat en circulació arriba a un màxim històric de 7,81 anys.

BBVA, Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley i Natwest Markets han actuat com a directors d’aquesta emissió. La resta del grup de Creadors de Mercat de Bons i Obligacions de l’Estat han actuat com a codirectors.

Nou comentari