El Suprem referma la prohibició de l’ús exclusiu del català entre administracions

Tomba els incidents de nul·litat presentats per la Generalitat valenciana i el sindicat STEPV-IV

El Tribunal Suprem ha refermat la prohibició d’utilitzar el català de manera exclusiva entre administracions d’aquest àmbit lingüístic un cop ha tombat els incidents de nul·litat presentats per la Generalitat valenciana i el sindicat STEPV-IV contra la seva sentència sobre aquest assumpte. El juny passat l’alt tribunal va anul·lar part del decret de la Generalitat valenciana que regula els usos institucionals i administratius de les llengües oficials, concretament en l’apartat que establia que les comunicacions amb Catalunya s’havien de fer només en català. La decisió del Suprem ja resolia un recurs d’aquestes dues institucions contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià que es pronunciava en el mateix sentit.

A l’escrit que desestima l’incident de nul·litat el tribunal no entra en el fons de la qüestió, i es remet a les sentències del juny. En aquelles, constatava que és l’Estat, segons la Constitució, qui té la competència exclusiva per regular el procediment administratiu comú, en particular de la llengua en el cas de documents elaborats en una llengua cooficial en l’àmbit d’una comunitat autònoma que hagin de provocar efectes fora de l’àmbit territorial de la mateixa.

 

En aquest sentit, afegia que l’Estat ha dictaminat que no caldrà traducció al castellà quan la llengua cooficial en què estiguin elaborats els documents sigui també la llengua cooficial en l’altra comunitat autònoma afectada. Ara bé, el decret valencià parlava en aquest cas del “mateix àmbit lingüístic que el valencià”. Aquest concepte, deia el Suprem, “és aliè a la norma estatal aplicable”.

 

Nou comentari