Sindicats dels Mossos denuncien que els manquen mascaretes i guants

La Trisindical, formada pels sindicats CATME, SPC i SME dels Mossos d’Esquadra, ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social on reclamen facilitar i permetre l’ús de forma urgent dels equips de protecció individual als agents i netejar i desinfectar de forma diària els uniformes, els vehicles, les comissaries i altres dependències policials i públiques. La denúncia, presentada aquest dilluns, indica que hi ha agents que desenvolupen la seva tasca “en primera línia” i “en contacte amb el ciutadà” sense els “equips individuals de protecció bàsics”, el que consideren que “incompleix la Llei de prevenció de riscos laborals, i altres normes d’aplicació envers la protecció de la salut, la seguretat i la higiene“. 

La denúncia apunta que “no s’han facilitat als treballadors públics prou vestits especials de protecció biològica, no s’han facilitat mascaretes a tothom, ni tan sols les més bàsiques, i una gran part de les que s’han facilitat estan caducades, han facilitat insuficients guants de protecció, i gran part dels que s’han facilitat estan caducats, manquen ulleres de protecció, desinfectants o productes similars“.

Afegeix que “els vehicles, les comissaries i altres dependències policials i públiques on estan prestant serveis els membres del Cos de Mossos d’Esquadra es troben en una situació de manca d’higiene necessària, sense realitzar prou desinfeccions, tot i que són llocs de risc elevat de contagi i propagació del virus mortal” i “tampoc s’està deixant als treballadors fer ús dels equips de protecció individual“.

Conclouen que “no se està complint el comunicat informatiu/protocol facilitat recentment envers COVID-19 a la PG-ME ni les mesures acordades en el ressenyat comunicat informatiu sobre els equips de comunicació, equips de protecció, material addicional de suport, ni les pautes d’actuació”. Consideren que treballar en aquestes condicions “comporta un risc greu i imminent per a la vida o la salut” dels agents.

Nou comentari