Els serveis jurídics del Govern conclouen que Puigdemont té tot el dret a tenir escorta

Un informe recorda que només s'ha de comunicar a l'Estat receptor la presència policial i que rl ministeri no hi té res a dir
Carles Puigdemont
Carles Puigdemont | ACN

Concloent informe dels lletrats de la generalitat de Catalunya sobre el dret del de l'expresident Carles Puigdemont a tenir servei d'escorta. Els serveis jurídics del govern consideren que l'expresident té tot el dret a tenir escorta que el ministeri de l'Interior no s'hi pot oposar.

 

A l'informe, el que ha tingut accés El Món, es recorda que "els expresidents de la Generalitat de Catalunya tenen reconegut el dret a gaudir dels serveis de seguretat necessaris per a les seves funcions". "L’única excepció a aquesta previsió és que l’expresident hi renunciï o el Parlament de Catalunya mitjançant majoria qualificada de 2/3 prevegui la seva remoció", remarquen.

 

D'aquesta manera subratllen que "l’exercici de funcions dels expresidents no es troba vinculat a cap previsió específica d'aquestes ni tampoc a cap àmbit material i, en conseqüència no es tracta de funcions dins l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya, sinó d’actuacions realitzades a títol personal".

 

I afegeixen: "Els expresidents poden gaudir dels drets que tenen reconeguts per llei en territori català o fora d’ell, atès que no existeix limitació al respecte en la normativa corresponent, i per tant, els expresidents poden decidir establir al seva residència a l’exterior sense que això comporti que perdin els serveis que com a expresidents els corresponen".

 

També recorden que recentment s’ha tramitat al Parlament una proposició de llei que proposava introduir un nou paràgraf a l’article 7.1 de la Llei 6/2003 amb el redactat següent: 'En qualsevol cas, tant els mitjans materials com personals que es posin a disposició dels expresidents de la Generalitat només es poden prestar o posar a disposició en el territori de Catalunya'. "Aquesta proposició va ser rebutjada pel Ple del Parlament el 6 de juny de 2018", destaquen.

 

Els advocats de Presidència insisteixen que "el fet de que els serveis es prestin a l’exterior no és contrari al principi de territorialitat de les competències de la Generalitat previst a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ja  que l’activitat dels expresidents no incideix en cap àmbit material de les competències de la Generalitat".

 

Els expresidents de la Generalitat no tenen la consideració de càrrec públic, i les actuacions que realitzen tenen el caràcter d’actuacions personals, de les quals no se’ls pot inferir caràcter públic ni tampoc, amb caràcter general,  institucional.

 

Tanmateix els lletrats recorden que "el servei de seguretat el facilita el Govern de la Generalitat, però no es troba al servei del Govern, sinó que els escortes estan al servei exclusiu de l’expresident". És a dir, que és l’expresident- d’acord amb la llibertat de moviments a qui li toca dir on correspon- on s’exerceix aquesta seguretat, i així "el Govern només realitza les actuacions necessàries per a garantir aquest dret".

 

En aquest sentit, destaquen que "l’autorització per al desplaçament d’agents de policia a territori d’un Estat europeu correspon a les autoritats de l’Estat receptor". Un tràmit de sol·licitud que s’ha de dirigir al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.  "Considerant que els agents de policia que presten els serveis de seguretat de l‘expresident no realitzen funcions de seguretat pública vinculades a cap actuació de caràcter públic ni institucional, aquesta no pot ser denegada pel fet que l'expresident no tingui un càrrec públic", rebla l'informe.Comentaris
Ja era hora que ens poséssim les piles.
Davant d'una interpretació diàfana, encara fa més fástic veure la mala llei de la resposta del ministeri d'Ñ.
E.M.H
Hi han coses que son de sentit comú. Un País - qualsevol país- com pot permetre que un ex-president sigui ferit o assasinat per un malfactor?. Què pasa si, finalment, els encausats pels fets d'octubre, son declarats innocents, i mentrestant ens maten al President?
Ovidj
... i a que espera "la Generalitat" a manifestar públicament que "ella" l'hi posa escorta oficial !!!
POST DATA
Però no és l'estat i el Govern de l'estat qui s'omple la boca de que "s'ha d'aplicar la llei"? Que l'apliquin. D'altra manera els ciutadans continuem pensant que l'estat escanyol aplica la llei quan l'interessa i com l'interessa.
Doncs que esperem a posar-li escorta
Sí...
Ahora sólo tienen que encontrar a un par de policías lo suficientemente idiotas para que se crean a estos trileros....
Pilar
D'acord, però ja hem vist que l'estat es panyal es passa la llei quan els hi convé per l'arc dels seus pantalons. Generalitat poseu vosaltres l'escorta, sigui permès o no per Espanya, ja es hora de no demanar permís.
PBP
El Borbó va dir, "el imperio de la ley" pues eso. Escorta i vestits de gala.

envia el comentari