El partit de Santiago Espot fa públiques les 20 propostes per una Catalunya independent

La proclamació de la independència o la fundació del Banc Públic de Catalunya, són alguns dels punts que defensa Força Catalunya

Força Catalunya, el partit que lidera Santiago Espot i que té la intenció de presentar-se a les properes eleccions al Parlament, acaba de fer públics els 20 punts programàtics de la formació que constitueixen el marc teòric a partir del quals s’aniran desenvolupant les seves propostes polítiques concretes. Entre aquests destaca la proclamació de la independència de Catalunya, demanar l’ingrés a l’EFTA (Associació Europea de Lliure Comerç) i no a la UE, establir que el català sigui l’única llengua oficial, fundar el Banc Públic de Catalunya i la instauració del Ministeri del Futur, entre d’altres.

Tal i com ell mateix va explicar el mes de febrer a aquest diari, Espot va decidir fer aquest pas amb Força Catalunya “per l’espectacle lamentable que s’està produint i per la degradació de la classe política”. A més, també defensava que “és hora que els dirigents polítics defensin els catalans”. 

Aquestes són les 20 propostes concretes de ‘Força Catalunya’:

1- Proclamació de l’Estat lliure, sobirà i independent de Catalunya.

2- Activació de tots els mecanismes necessaris per a defensar i desenvolupar l’Estat independent i la immediata creació d’unes professionals Forces de Defensa de Catalunya.

3- L’Estat català demanarà l’ingrés a l’EFTA (Associació Europea de Lliure Comerç) i no pas a la UE.

4- El català serà l’única llengua oficial de l’Estat.

5- Constituir un poder judicial català, els integrants del qual tindran un veritable sentit de servei públic, essent sotmesos a un règim de responsabilitat professional directa en casos d’errades o de retards greus en la tramitació de les causes. Les oficines judicials seran dotades dels mitjans humans, tècnics i econòmics suficients per a garantir la independència enfront de la resta de poders de l’Estat.

6- Regular el sistema i els requisits necessaris per a accedir a la ciutadania catalana.

7- Promoure la consciència fiscal i la necessitat de contribuir, en funció de la capacitat econòmica de cadascú, al sistema tributari, el qual permet de redistribuir la riquesa a través del finançament dels serveis públics. Simplificar el catàleg d’impostos i perseguir el frau fiscal.

8- Fundació del Banc Públic de Catalunya per a facilitar el finançament a famílies i a petites empreses.

9- Creació de les empreses nacionals de llum, aigua, gas i hidrocarburs.

10- Reorganització de l’administració pública, eliminant els tràmits burocràtics redundants i agilitzant-ne tots els mecanismes.

11- Estructurar el sistema d’ensenyament en funció dels valors, la cultura i llengua de la Nació. Revisió dels continguts de cada etapa formativa i ampliació dels lligams entre les demandes professionals i els estudis universitaris.

12- Fer del sistema de salut pública un referent mundial de primer ordre.

13- La seguretat pública correspon a la Policia de Catalunya (PolCat), cos integral sota un comandament únic, escollit pel Parlament de Catalunya per majoria reforçada. Les policies locals, en supòsits que hi hagi un perill per a la seguretat ciutadana (crim organitzat, terrorisme, delinqüencia…), actuaran sota les directrius i ordres d’un comandament únic amb vista a garantir l’eficàcia de l’actuació policial.

14- Generació de clústers empresarials dedicats a fomentar i a implementar els mecanismes necessaris per a adaptar el teixit productiu català a la Quarta Revolució Industrial.

15- Promoció d’una política esportiva que signifiqui també una escola de valors ciutadans, ferms de caràcter. Potenciar la nostra representació internacional en aquest camp, perquè l’esport constitueix avui un dels millors aparadors de les nacions.

16- Garantir l’accés universal i gratuït a internet per a tota la població catalana.

17- Creació de la xarxa nacional de cooperatives per a garantir un consum de proximitat i de qualitat, i amb totes les garanties per als consumidors i productors.

18- Instaurar el Ministeri del Futur, encarregat de preveure, analitzar i posar en funcionament polítiques d’innovació en tots els camps, amb especial atenció a la crisi climàtica.

19- Dotar l’Estat català d’uns mitjans públics de comunicació que garanteixin una veritable pluralitat informativa i d’opinió.

20- Estructuració territorial, basada en la divisió en vegueries (proposada per Pau Vila el 1931), posada al dia, atès que certs aspectes d’aquesta s’haurien de tornar a formular, tant des del punt de vista inferior com del superior de cada comarca.

En el decurs de les setmanes que vénen es farà públic el manifest de suport, per part de personalitats destacades de Catalunya, a la confecció d’una llista electoral al Parlament sota les sigles de Força Catalunya.

Nou comentari