El Parlament tanca un període de sessions marcat pel virus amb 10 lleis aprovades

La cambra manté en tràmit més de cinquanta iniciatives legislatives

El Parlament de Catalunya acumula un total de vint-i-tres lleis aprovades des de l’inici d’aquesta dotzena legislatura, deu de les quals han estat en aquest darrer període de sessions que acaba aquest divendres. Aquest curs polític ha estat, a més, marcat per la crisi del coronavirus i durant aquest període de sessions les comissions han fet sessions telemàtiques, el Ple s’ha reunit en format reduït i s’ha habilitat per primer cop el vot telemàtic per als diputats.

El Parlament tramita actualment cinquanta-quatre iniciatives legislatives, i aquesta legislatura ha validat més decrets llei que en cap altra, quaranta-nou des que va començar, vint-i-set dels quals aquests darrers sis mesos, la majoria sobre mesures urgents o extraordinàries per fer front a la covid-19 i al risc de rebrots.

En aquest cinquè període de sessions la cambra ha aprovat deu lleis, entre les quals la dels pressupostos de la Generalitat per al 2020 i la d’acompanyament, en un ple que es va fer el 24 d’abril, durant el confinament, en format reduït, amb només una vintena de diputats al saló de sessions. La resta van poder votar telemàticament per primer cop o delegant el vot en un dels diputats presents.

La cambra també ha aprovat aquest període les lleis de protecció i ordenació del litoral; de creació de l’Agència de la Natura de Catalunya; de protecció de les oliveres monumentals; de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris; de la vitivinicultura; de modificació de la llei de la renda garantida de ciutadania; d’exempció de copagament als menors orfes tutelats per l’Administració i de modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i, a l’últim, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l’establiment de l’obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

El Parlament també tramita actualment quaranta-sis proposicions de llei, nou de les quals fruit d’iniciatives legislatives populars que es troben en diverses fases de tramitació, i vuit projectes de llei, dos sobre matèries regulades per decrets llei que la cambra va validar i va acordar que es tramitessin com a projectes de llei.

Precisament, aquest període de sessions ha estat prolífic en la validació de decrets llei. El Govern ha utilitzat aquest recurs extraordinari vint-i-vuit vegades des del gener. Vint-i-set ja han estat validats, la majoria per aplicar mesures urgents en l’àmbit sanitari, assistencial, econòmic i social amb l’objectiu de fer front a la pandèmia de Covid-19 i als rebrots. Actualment, n’hi ha un altre pendent de validar, també relacionat amb la pandèmia. Des que el Parlament valida decrets llei (VIII legislatura), mai no n’havia validat tants com en aquesta, ja que fins ara el nombre màxim era de dinou, en la desena.

Nou comentari