El Parlament reclama per unanimitat que el pressupost en cultura arribi al 2% en quatre anys

Proposa incrementar a partir del 2022 i anualment el pressupost destinat al sector en el 0,33% sobre el total aprovat

El Parlament ha aprovat aquest dilluns una proposta de resolució que “constata la necessitat que en el termini de quatre exercicis econòmics caldrà que el pressupost de cultura assoleixi el 2% del pressupost que aprovi aquesta cambra”. La proposta ha estat aprovada per tots els grups en la Comissió de Cultura que s’ha celebrat aquest dilluns. La iniciativa indica que en cada un dels exercicis econòmics a partir del proper 2022, caldria incrementar anualment el pressupost destinat a cultura en el 0,33% sobre el total de pressupost aprovat, entenent que el pressupost del 2021 haurà d’arribar a anivellar-se al 1% del pressupost que aprovi aquesta cambra.

La proposta també entén la cultura com “un bé essencial per al desenvolupament humà personal i col·lectiu” i reconeix “la necessitat de declarar els drets culturals de la ciutadania, d’acord amb els tractats internacionals, amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat universal de la ciutadania a la cultura”. Així mateix, el Parlament constata que en el cas de pròrroga pressupostària o pròrrogues pressupostàries l’any en què s’aprovi el pressupost aquest hauria d’incorporar els compromisos de l’acumulat dels anys prorrogats. El Parlament fa seva la voluntat que una vegada assolit el percentatge esmentat al punt 2 d’aquesta resolució, en els següents exercicis, en terme de despesa habitant, es destinarà pel cap baix l’import de 110 euros per habitant.

Actua Cultura ha reaccionat a la resolució aprovada al Parlament i creu que s’ha d’arribar al 3% en “un màxim” de tres anys i que el primer any cal arribar al 50% del total de l’increment.

Nou comentari