Les autonomies no compliran l’objectiu de dèficit pels impagaments de l’Estat

La xifra quedarà compensada pel dèficit "més baix" de l'executiu estatal

L’agència de qualificació de crèdit DBRS afirma en una anàlisi sobre la situació financera espanyola que les Comunitats Autònomes no compliran aquest any l’objectiu de dèficit a causa de les demores del govern estatal en diversos pagaments, com ara les transaccions addicionals del 2019 del sistema de finançament autonòmic, les anomenades entregues a compte, o les transferències dels ajustaments de l’IVA del 2017, que les regions esperaven aquest any. Els comptes autonòmics també estan afectats, segons DBRS, per les limitacions de despesa implementades per compensar les demores en els ingressos, així com per l’absència de previsions d’entregues a compte del govern estatal per al 2020, que “compliquen els processos pressupostaris per a l’any vinent a les regions”.

DBRS considera que les demores en les entregues a compte i en l’IVA pressupostat equivalen al 0,6% del PIB de les regions. I creu que atesa la mida de la caiguda dels ingressos, és “improbable” que pugui ser “plenament compensada” amb retallades. La incertesa política al govern estatal “també afectarà” les finances autonòmiques posteriors al 2019, fet que complicarà els seus processos pressupostaris i demorarà “encara més la ja endarrerida reforma del sistema de finançament autonòmic”.

En tot cas, i malgrat subratllar que les comunitats autònomes no podran complir amb l’objectiu de dèficit a conseqüència d’aquest escenari, DBRS considera que els dèficits regionals “probablement podrien ser compensats” per un dèficit “més baix” del govern estatal. Per tant, la situació “no tindrà un impacte significatiu” en els comptes públics generals. L’entitat manté la qualificació A amb perspectiva estable al deute sobirà espanyol.

Nou comentari