La JEC desentralitza les “excuses” per no formar part d’una mesa

L'àrbitre electoral rebutja "acotar el tipus concret de prova sanitària" per fonamentar la negativa a incorporar-s'hi

La Junta Electoral Central (JEC) deixa en mans de les juntes de zona decidir si les excuses que s’al·leguin per no estar a una mesa el 14-F estan “suficientment justificades”. En un acord d’aquest divendres, l’àrbitre electoral diu que la llei electoral assigna a les juntes de zona “la competència de valorar, ateses les circumstàncies de cada supòsit concret, la suficiència de les excuses que presentin els electors”. La JEC admet que la pandèmia afectarà la constitució de meses però diu que no és procedent “acotar el tipus concret de prova sanitària en la qual s’ha de fonamentar el certificat mèdic que ha d’acompanyar-se en aquells casos en els quals s’al·legui una malaltia com a causa impeditiva de la incorporació a la mesa electoral”.

L’àrbitre electoral ho argumenta “donada la varietat de situacions que podran presentar-se en les diferents demarcacions electorals”. La JEC respon així una consulta de la Junta Electoral Provincial de Barcelona que va preguntar pels “criteris a aplicar per a l’acreditació d’excuses per ser membre de mesa electoral relacionades amb la covid-19”.

La Junta Electoral de Barcelona també va preguntar pel possible nomenament de suplents addicionals per garantir que es constitueixin les meses el dia de les eleccions, però la JEC manté que cal seguir el que marca la llei electoral i és que es nomenin dos suplents per cada membre de la mesa.

En cas que algú no s’hi presenti el dia dels comicis a les 8 hores, es procedirà segons marca la LOREG amb la substitució habitual dels membres de la mesa pels suplents. Si no hi ha un president i dos vocals ho hauran de comunicar a la junta de zona que designarà lliurement a les persones substitutes.

Si s’escau ho podrà segur “algun dels electors que es trobi present en el local”. La Junta informarà la fiscalia de les absències. Si així i tot no es pot constituir la mesa una hora més tard de l’inici de la votació, es convocarà una nova votació per a aquella mesa en els dos dies següents.

Comentaris

    Miquel 24/01/2021 12:00 am
    Corruptes i Assassins...
    NO VOTIS, VIU!!!! 22/01/2021 7:33 pm
    Anar a votar es com un intent de suicidi. Tant aprop de la vacuna i el TSJC vol aprofitar el temps de suicidis. NO VOTIS, VIU!!!

Nou comentari