JxCat reclama mesures urgents al govern espanyol per protegir el teixit productiu

JxCat ha registrat al Congrés una proposició no de llei que insta el govern espanyol a adoptar mesures urgents “per mantenir l’ocupació i el teixit productiu durant i després del període d’alarma i confinament derivat de la lluita contra l’epidèmia de la covid-19”. En un comunicat, JxCat explica que ha proposat un paquet de mesures econòmiques de suport a les petites i mitjanes empreses (pimes), als autònoms i als treballadors per compte aliena. El grup parlamentari reclama que es facin exempcions d’impostos i deutes als empresaris, entre d’altres, així com garantir el salari dels treballadors afectats per expedients de regulació temporals d’ocupació (ERTO).

Concretament, pel que fa a les pimes i els autònoms, JxCat proposa que s’aprovi una línia de crèdit a través de l’ICO per finançar l’ajornament de les obligacions financeres per l’aturada o alentiment de l’activitat; la suspensió de les presentacions i autoliquidacions d’impostos almenys de març i abril o l’exempció de les cotitzacions a la seguretat social.

També l’agilització de la tramitació dels ERTO com a causa de força major; que se supengui durant tres mesos l’obligació de registre de jornada a les empreses que no tinguin sistema implantat fora de les instal·lacions; l’adequació dels mòduls d’IRPF i IVA; la suspensió de pagament del lloguer durant tres mesos i dels venciments bancaris.

Pel que fa als treballadors per compte aliena, que es garanteixi una prestació equivalent al 100% del salari, que no consumeixi dret a l’atur, dels treballadors afectats per ERTO i concedir baixes extraordinàries a un dels progenitors assimilable a les baixes de maternitat i paternitat mentre estiguin tancades les escoles.

Nou comentari