JxCat i ERC proposen que el Govern tingui “participació directa” en l’OMS

Els grups aposten per reclamar a l'Estat la transferència de la competència en recerca

JxCat i ERC han proposat aquest dijous que el Parlament insti el Govern a treballar per tenir “presència directa” en tots els àmbits de participació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En una iniciativa parlamentària conjunta, els grups aposten perquè l’executiu català faci les “gestions necessàries” davant el govern espanyol per reforçar la governança “multinivell” de l’OMS assegurant la “participació directa”. Els grups reclamen desplegar l’Agència de Salut Pública de Catalunya i “enfortir” el sistema de vigilància epidemiològica del país. Els grups també aposten per reclamar a l’Estat el traspàs de la competència en recerca per garantir la priorització del coneixement i la inversió en R+D.

Els grups independentistes han presentat plegats altres propostes de resolució. En una sobre l’agenda verda, busquen instar el Govern a presentar, abans de finals d’any, el projecte de llei de bases de la transició energètica de Catalunya i de transformació de l’Institut Català d’Energia en l’Agència Catalana d’Energia, “que tingui en consideració les possibilitats que ofereix la transició energètica i transformació del model energètic en la creació d’activitat i l’ocupació”.

En matèria cultural, republicans i postconvergents emplacen el Govern a sol·licitar al govern espanyol l’impuls i desenvolupament de totes les mesures de l’àmbit laboral i fiscal, que queden fora de la competència de la Generalitat de Catalunya i que resten recollits a l’Estatut de l’Artista. També
elaborar un projecte centrat en la indústria audiovisual amb l’objectiu d’atraure talent i empènyer en la creació de noves produccions per tal de generar ocupació. Pel que fa a seguretat i gestió de les emergències, demanen que s’exigeixi a l’Estat que transposi la Directiva Europea 2018/1972 (Cell Broadcasting) i que la gestió a Catalunya d’aquest servei depengui del Departament d’Interior. També demanen garantir les promocions de nous efectius de Mossos d’Esquadra i de Bombers, així com les inversions en infraestructures i material necessari pel període de 2021-2026.

D’altra banda, han apostat per reclamar a l’Estat la pròrroga de la vigència dels expedients de regulació d’ocupació tramitats durant l’estat d’alarma, més enllà del 30 de juny de 2020, introduint fórmules que “flexibilitzin la reincorporació al treball en funció del sector/activitats de les empreses, garantint les prestacions d’atur de les persones treballadores i que en aquests supòsits no es consumeixi la durada màxima, mantenint les garanties de l’ocupació en les limitacions als acomiadaments, i establint sistemes de bonificació proporcionals respecte a les cotitzacions empresarials”.

En altres propostes de resolució s’ha demanat activar una línia d’ajuts econòmics directes adreçada a professionals i microempreses del sector turístic, oferir liquidat als autònoms, augmentar les partides per les subvencions a organitzacions esportives, accelerar les inversions del 5G, incrementar la inversió en R+D+I fins assolir l’1% del PIB i impulsar eines per donar suport al sector agroalimentari.

Finalment, sobre la repriortització dels recursos dels pressupostos, volen que el Parlament insti el Govern a “reprioritzar la despesa dels diversos departaments i aprovar una ampliació del pressupost a partir dels recursos provinents de l’Estat i de la Unió Europea per tal de destinar-los a respondre als reptes col·lectius que ha suposat la pandèmia de la Covid-19”. Proposen que s’insti a l’Estat a revisar l’objectiu de dèficit per situar-lo com a mínim a l’1%, permetre als ajuntaments poder utilitzar el superàvit i incrementar els fons que l’Estat ha de transferir a Catalunya per la gestió de la covid-19.

Nou comentari