La Justícia manté suspeses les repatriacions de menors marroquins des de Ceuta

La magistrada recorda que en el seu propi articulat s'obliga a Espanya a "acatar el nostre ordenament jurídic i les normes de dret internacional"

La titular del Jutjat contenciós administratiu número 1 de Ceuta ha ordenat aquest dimarts mantenir la suspensió de la repatriació de nou menors migrants solos marroquins al seu país per la via expeditiva triada pel Ministeri d’Interior al marge del que es preveu en la legislació espanyola i els tractats internacionals, paralització que s’ha fet extensiva per part de l’administració a la resta dels 700 joves en la mateixa situació.

Al seu judici, “existeixen dades bastants per a entendre que es podria haver produït una vulneració del dret a la tutela judicial efectiva” dels nens en cas de devolució.

“D’aixecar-se aquesta mesura s’estaria permetent la repatriació d’aquests; pel que de dictar-se sentència estimatòria de la pretensió de la part actora, aquesta seria absolutament ineficaç en haver-se executat una decisió administrativa vulneradora d’un dret fonamental, sense aconseguir-se l’empara pretesa en trobar-se el menor al Marroc”, raona en la seva resolució.

Segons l’acte, al contingut del qual ha tingut accés Europa Press, l’Acord subscrit per Espanya i el Marroc el 6 de març de 2007 en el qual l’Advocacia de l’Estat basava la defensa del procediment triat per a les expulsions “no és un tractat internacional”, sinó “una declaració d’intencions” que “no constitueix font d’obligacions internacionals, ni es regeix pel dret internacional”.

A més, la magistrada recorda que en el seu propi articulat s’obliga a Espanya a “acatar el nostre ordenament jurídic i les normes de dret internacional, concretament la Convenció sobre els Drets dels nens per a procedir a la repatriació dels menors”.

Al seu judici, “únicament és possible dur a terme aquesta repatriació si aquesta es realitza amb absolut respecte al nostre ordenament jurídic”, alguna cosa que no s’ha fet ni amb la Llei d’Estrangeria ni amb la de Protecció Jurídica del Menor.

“No consta –adverteix– que s’hagi complert amb cap els preceptius tràmits: no s’ha aportat cap informació dels menors afectats que permetin conèixer les dades que han determinat la seva repatriació; no consta que s’hagi comunicat l’inici del procés de repatriació ni als menors; ni a la Ciutat Autònoma malgrat assumir aquesta la guarda dels menors; ni al Ministeri fiscal, sense que de cap manera pugui entendre’s que es compleix amb els tràmits exigits la mera remissió a Fiscalia del llistat de menors que aquest mateix dia es repatriaran; i tampoc s’ha aportat la resolució motivada susceptible de ser recurrible”.

L’acte remarca que “un dels principis essencials del nostre ordenament és que les lleis han de complir-se en els seus propis termes”. “Això implicar que tots, incloses les Administracions, tenen l’obligació de les normes vigents, sense realitzar excepcions no contemplades expressament en el mateix text normatiu”, subratlla.

Nou comentari