La Generalitat ofereix 900 places en 20 sectors per qui vulgui acreditar la seva experiència laboral

L’objectiu és que obtinguin una certificació de les seves competències

La Generalitat ha publicat la convocatòria d’avaluació i acreditació de competències professionals corresponent al 2020. S’ofereixen 900 places en diversos instituts del Departament d’Educació d’arreu de Catalunya en 20 sectors professionals diferents. L’objectiu és que persones amb experiència laboral o formació relacionada amb els àmbits proposats puguin aconseguir una certificació de les seves competències. Les persones interessades s’hi podran presentar fins al 12 de febrer.

Les 900 places es distribueixen en el següents àmbits: acció social (30 places), administració (90), biocides (40), compravenda (30), dependència i teleassistència (90), guia d’itineraris (10), higiene bucodental (60), hostaleria (50), instal·lacions elèctriques i automàtiques (70), lleure (40), magatzems (20), manteniment electromecànic (30), màrqueting (20), mecanització (20), neteja (10), perruqueria (70), procés químic (40), secretariat i atenció al client (60), taller electromecànic de vehicles (80) i turisme (40).

La Generalitat convoca periòdicament procediments d’avaluació de competències professionals, que permeten reconèixer i acreditar les competències adquirides al llarg de la vida laboral, mitjançant la feina desenvolupada als llocs de treball o bé en processos de formació. Les persones que hi participen poden aconseguir una certificació de les seves competències que els pot servir per arribar a obtenir, amb els complements de formació que s’escaiguin, un títol de formació professional, un certificat de professionalitat o totes dues coses. Amb aquest procediment es vol estimular els participants perquè prossegueixin la seva formació.

Nou comentari