Els CDR preparen un referèndum sobre el Procés Constituent pel 26-M

Hi podrà votar qualsevol ciutadà de Catalunya major de 16 anys que s'identifiqui amb la targeta censal o un certificat d'empadronament

 

 

 

Des dels Comite?s de Defensa de la Repu?blica han convocat el proper 26 de maig, el mateix dia en què hi ha eleccions municipals i europees, un referèndum "autoorganitzat" amb l'objectiu de "manifestar el nostre compromís en favor d'un procés constituent d'apoderament real de la gent". Per tal de dur-lo a terme, demanen a totes aquelles persones i/o entitats que cedeixen els seus locals enviant un correu electrònic a [email protected] tot indicant l'adrec?a postal del local o locals de refere?ndum oferts. 

 

 

En el referèndum hi podrà votar qualsevol resident a Catalunya major de 16 anys. Per identificar-se s'haurà de dur la butlleta censal de les eleccions municipals, i qui no en disposi cal que demani un certificat d'empadronament al seu ajuntament.

 

 

Les butlletes de votacio? constaran de tres apartats. El primer tractara? del proce?s constituent, i preguntara? per quin model de proce?s es decanta la poblacio?. El segon bloc versara? sobre participacio? permanent i sobirania real. Les preguntes del tercer bloc seran sobre municipalisme i les decidira? el conjunt dels habitants de cada municipi en els corresponents debats que es convocaran durant la campanya del refere?ndum. Les possibles respostes a cadascuna de les dues preguntes d'aquest tercer bloc tambe? seran decidides pel conjunt dels habitants de cada municipi en els mateixos debats.

 

 

 

 
 

Comentaris