El Síndic alerta que l’arribada d’adolescents estrangers ha “col·lapsat” les acollides

Rafel Ribó subratlla que hi ha prop d'un 25% d'infants en risc de pobresa i un 6% d'infants que pateixen una situació de privació material severa

 

El Síndic de Greuges ha alertat que l’arribada d’adolescents estrangers no acompanyats durant l’últim any a Catalunya ha “col·lapsat” el servei d’acollida. És una de les conclusions que es desprenen de l”Informe anual sobre els drets dels infants 2017′, que Rafael Ribó i l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i adolescents, M. Jesús Larios, han presentat aquest dimarts davant la Comissió d’Infància del Parlament de Catalunya. A l’estudi se subratlla que l’increment va començar el 2016 i que el 2017 va ser exponencial. Amb tot, l’informe també reconeix els “avenços” i els “esforços” de l’Administració, que ha creat 242 places noves per atendre la casuística. Tenint en compte aquestes circumstàncies, Ribó ha reclamat que s’elabori un pla específic per abordar l’arribada d’aquest tipus de menors, més enllà de les millores estructurals del sistema protector.

Segons les xifres que aporta l’informe, l’octubre del 2017 s’havien atès 1.116 nous casos d’arribada d’adolescents estrangers no acompanyats a Catalunya, un 63,2% més que tot l’any 2016. Les “dificultats” del sistema de protecció per atendre aquesta realitat, indica el Síndic, ha provocat que la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat “mantingués nombrosos infants, sense estar detinguts, més de quatre dies”. El Síndic apunta algunes directrius per a aquest pla, que al seu parer hauria d’abordar la “insuficiència” de famílies acollidores (un 46,8% dels infants tutelats estan en acolliment familiar, proporció molt similar a l’existent des de fa més de deu anys) i la “manca de desplegament” de l’acolliment professional. També aposta per continuar avançant en la promoció d’una xarxa de centres més petits, com ha començat a fer la DGAIA. I subratlla que cal avançar en la millora de les condicions laborals del personal educador.

 

Més enllà d’això, l’informe també es fixa en altres aspectes que afecten el benestar de la infància, com ara la pobresa infantil. Així, se subratlla que tot i que el 2016 les dades sobre aquest índex van millorar, encara hi ha prop d’un 25% d’infants en risc i un 6% que pateixen una situació de privació material severa. Són, segons s’apunta a l’informe, “indicadors significativament superiors” a les dades per al conjunt de la població. A més, l’informe denuncia que la renda garantida de ciutadania, que es va aprovar l’any 2017, protegeix les famílies amb menys ingressos però no fa una “discriminació positiva suficient” de les famílies amb infants a càrrec. Els imports previstos, s’indica, varien en funció dels membres de la unitat familiar, però “no distingeixen si són infants o adults”. En aquest sentit, el Síndic ha recomanat que s’estableixin prestacions “regulars i eficaces” adreçades a infants i adolescents que els donin la màxima cobertura i l’accés a les quals no es condicioni a les necessitats dels altres, o també que el dret a un nivell de vida adequat dels infants sigui un “subjectiu” i “exigible” davant les administracions i en seu judicial.

Nou comentari