El Govern aprova incrementar el parc de lloguer social fins al 7%

La conselleria de Drets Socials ha donat llum verda a la tramitació i aprovació del Pla territorial sectorial de l’habitatge (PTSH), que ha de quedar enllestit durant la primera meitat de l’any vinent, i que estableix incrementar el parc de lloguer social fins al 7%. El document té com a objectiu orientar les polítiques d’habitatge a Catalunya per als propers 20 anys, i apunta que 163 municipis on viu el 80% de la població hauran de disposar d’un mínim d’un 15% d’habitatges socials durant aquest període, ja que són els que tenen més demanda i estan més tensionats. El pla estima que caldrà comptar amb 300.000 habitatges socials. Actualment, el parc de lloguer social compta només amb 54.000 habitatges i, per tant, en caldran 255.000 més.

D’acord amb el PTSH, a banda d’ampliar el parc de lloguer social, també caldrà impulsar la construcció d’habitatges socials de compravenda i amb tinences intermèdies, amb 107.800 nous immobles. El pla divideix el territori català en diverses zones segons la necessitat d’habitatge: les de demanda residencial forta i acreditada, les àrees preferents, les àrees no preferents i les rurals. Els 163 municipis de demanda forta i acreditada hauran de disposar d’un mínim d’un 15% d’habitatges socials.

Segons el document aprovat per Drets Socials, els municipis colindants amb els de forta demanda també podran demanar formar part d’aquest grup. També s’obre la porta a la possibilitat que diversos municipis es puguin mancomunar i fer una planificació supramunicipal per assolir els objectius conjuntament.

A les zones rurals, el pla també treballarà pel dret a un habitatge de lloguer, per a les persones grans i per promoure la rehabilitació, corregint així les deficiències del parc d’habitatges, especialment pel que fa a la funcionalitat o l’eficiència energètica.

El document també compta amb mesures per lluitar contra el sensellarisme, i per garantir l’habitatge a dones i infants, especialment les que pateixen violència masclista i estan en una situació de vulnerabilitat.

Nou comentari