Defensa explica als estudiants catalans que l’Exèrcit està per defensar la integritat territorial

L'IEEE es pregunta si "l'informe PISA pot contribuir a una millor Cultura de Seguretat i Defensa" que reparteix "materials" en català

 

 

“En l’àmbit nacional, les forces armades estan per garantir la sobirania i independència d’Espanya, defensar la seva integritat territorial i l’ordenament constitucional”. Aquest és el text dels “materials” en català que l’Institut d’Espanyol d’Estudis Estratègics, el think tank del ministeri de Defensa espanyol, que depèn del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) i del Secretari general de Política de Defensa, lliura als docents per explicar la “cultura de Seguretat i Defensa”.

 

Aquests materials es divideixen en tres grups: batxillerat, primària i secundària i estan escrits en les llengües cooficials de l’Estat. Són fitxes en format de Power Point i vídeos que intenten explicar les funcions de les Forces Armades en l’àmbit nacional i internacional. 

 

Aquests materials també avalen el darrer informe d’anàlisis de l’IEEE sobre Ensenyament del centre de pensament militar que aposta per tal que l’informe PISA del 2018 ajudi a “contribuir a una millor Cultura de Seguretat i de Defensa” entre els estudiants i sobretot, entre el professorat. 

De fet, aquest informe, amb data de 4 de juliol i signat per l’analista de Defensa Maria José Izquierdo  proposa que “l’educació compleix amb el seu objectiu de preparar als joves per ser ciutadans en un món global”. Curiosament, també incorpora que cal explicar com evitar la comissió de delictes d’odi, el més utilitzat en els processos contra independentistes.

 

L’informe conclou que els estudiants han de “conèixer les institucions formals i informals que fomenten les relacions pacífiques entre les persones i el respecte als drets humans fonamentals ajuda a la prevenció del radicalisme extremista i els delictes d’odi”. 

 

En qualsevol cas, el dossier proposa utilitzar els materials de l’IEEE per tal d’explicar la feina de les forces armades, prendre consciència dels conflictes “històrics i actuals” i revisar “sense prejudicis” les polítiques de seguretat. També destaquen que cal tenir unes forces armades amb “capacitat de reacció que garanteixin la defensa del territori nacional, la població i els interessos d’Espanya”. 

 

La fitxa sobre la funció de les Forces Armades en l'àmbit estatal

 

Nou comentari