La conxorxa unionista, segons les actes de la Mesa del 6 i 7 de setembre

El plenari relatat a través dels documents oficials mostra l’estratègia de l’oposició

Sens dubte un dels protagonistes estrella del sector més agressiu amb el procés, va ser el ple del 6 i 7 de setembre de 2017.També ha estat un dels punts fort de les acusacions del judici de la Mesa celebrat aquesta setmana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El ple on es van aprovar les lleis conegudes com de “Desconnexió” ha esdevingut una de les armes preferides de l’unionisme per carregar contra el procés.

 

Fins i tot, Lluís Llach, va entendre la situacio creada com un “pla preparat” en el seu testimoni en el judici a la Mesa.  Una tesi que es manifesta segons les actes de les dotze reunions que va celebrar la Mesa durant el 6 i el 7. Uns documents que mostren el repartiment de papers entre PSC, Cs i PP per girar en contra l’independentisme un plenari clau. El relat de les actes descriu com els diferents grups de l’oposició solapaven debats i n’obrien un per dispersar els altres. És a dir, l’ofensiva passava per obrir tres línies de combat i anar insistint en cadascuna implicant els serveis de la cambra.

 

Primera reunió

 

La primera reunió celebrada per la reconsideració de l’adminissió a tràmit de les lleis del Referèndum i de Fundacional de la República és a les 11:33 del matí del sis de setembre. Una reunió que es va aixecar a les 12 del migdia. Hi participa la presidenta Carme Forcadell, el vicepresident primer Lluís Guinó, el vicepresident  segon, José Maria Espejo-Saavedra i dels secretaris primer, segon, tercer i quart, Anna simó, David Pérez, Joan Josep Nuet i Ramona Barrufet. A més del secretari general, Xavier Muro, el lletrat Major Antoni Bayona i la lletrada Anna Casas. Amb veu però sense vot, hi participen, Maria José García Cuevas (PP), Anna Gabriel i Albert Botran, de la CUP. Seran els assistents a les reunions durant el dos dies. 

 

La reunió comença amb  la lectura de la desestimació de la reconsideració de socialistes d’admetre a tràmit la llei del Referèndum. Guinó va al·legar que no podia “entrar en el seu contingut”. Espejo, de Ciutadans va rebatre la resposta replicant que “el Tribunal Constitucional atorgava a les meses la facultat d’inadmetre a tràmit” determinades iniciatives amb “palesa inconstitucionalitat”. El socialista Pérez va aportar unes resolucions del TC que “condicionen la decisió de la Mesa” i “fa admissible la consideració”. L’estratègia era conjunta entre Ciutadans i PSC. En aquest sentit, Pérez va advertir a la Mesa que intervendria en el ple.

 

Forcadell aguanta i respon que en tot cas serà el ple qui decideixi sobre la sol·licitud del dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Així mateix li recorda a Pérez que “si vol intervenir al Ple, no ho faci des del seu lloc a la Mesa”. Cuevas, del PP, s’afegeix a la disputa i afegeix un altre argument, l’avís dels Lletrats. La diputada popular va un pas més enllà i l’adverteix de “possibles responsabilitats derivades de la tramitació de la proposició de llei”.

 

Batussa per la publicació

 

Muro, com a secretari general i tal com va explicar al judici, manifesta “que ha donat ordre als serveis de la cambra de no procedir a la publicació i que no li consta que cap funcionari hi hagi participat o col·laborat”. Cuevas salta com una molla i pregunta “qui ha donat l’ordre”. Forcadell respon que ella mateixa “n’ha estat l’encarregada, juntament amb el vicepresident primer, la secretària primera i la secretària quarta”. Se suma a la discussió Espejo que complementa a Cuevas: “tal i com s’ha produït és nul·la i invàl·lida”.  Cuevas afegeix l’adjectiu “d’irregular”. Simó defensa el paper de la Mesa perquè allò “rellevant” és que s’ha tramitat i “no la forma com s’ha produït la publicació”. La reconsideració va ser desestimada per la majoria sobiranista.

Les actes de la Mesa del 6 i 7 de setembre

Les actes de la Mesa del 6 i 7 de setembre Quico Sallés

Segona reunió

 

A les 12:19 es torna a celebrar una nova reunió. Ara la Mesa analitza la segona petició de reconsideració, que porta la signatura del PP i s’expressa en els mateixos termes que la socialista. Pérez aplica els mateixos arguments que en la seva petició però hi incorpora un altre element. “Insisteix a tenir més informació sobre la manera en què s’ha produït la publicació”. Cuevas ja apunta que la publicació vulnera l’article 112 del Reglament del Parlament. A les 12:21 s’aixeca la sessió i la mateixa majoria desestima la reconsideració dels populars.

 

 

Tercera reunió

 

Són les 12:42, ara toca debatre la reconsideració de Ciutadans. Espejo deixa estar la reconsideració i torna a posar sobre la taula com s’ha fet la publicació. S’apunta al argument dels populars que s’ha infringit el 112 del Reglament. Considera que la publicació “es nul·la de ple dret i que invalida els tràmits subsegüents”.

 

La diputada del PP apuja l’aposta i demana que “s’elimini de la web del Parlament la publicació”. Pérez escalfa més el debat i assegura que “hagués calgut un pronunciament exprès de la Mesa” per a la publicació de la Llei perquè “hi havien ordres del secretari general de no intervenir”. “És nul·la de ple dret”, rebla Pérez. La reconsideració es revoca. Espejo torna a intervenir per inferir que hi ha una petició de reconsideració per la tramitació d’urgència extraordinària amb la signatura de Ciutadans. Forcadell replica que un cop s’ha demanat per dos grups parlamentaris d’ampliar l’ordre del dia queda sense efecte la tramitació per urgència extraordinària i, per tant, la sol·licitud de reconsideració.  S’aixeca la sessió a les 13:10 i queda anul·lat un altre flanc.

 

Quarta reunió

 

Són les 17:31, nova sol·licitud de reconsideració a la inadmissió d’esmenes a la Proposició de Llei del Referèndum. La signen Cs, PSC i CSQP. Bayona, com a Lletrat Major, adverteix que cal resoldre-les i a més exigeix “garantir els requisits de certesa i seguretat jurídica necessària perquè quedin clarament definits els acords”. Bayona obre un nou debat, si és que la Junta de Portaveus ha estat escoltada o no en relació a les tres sol·licituds de reconsideració.

 

Espejo abona la tesi del “dubte” i afirma que no s’han tractat. Pérez entra al detall i demana que consti en acta que es contrari a sengles esmenes deJxSI i la CUP, concretament la número 8, sobre la votació del Primer d’Octubre. El PP s’aliena amb PSC i Cs i reclama la reconsideració de les esmenes. Finalment es desestimen, però aquest cop CSQP vota en contra la majoria independentista.

 

Continua la reunió, ara sobre la taula la sol·licitud de la suspensió de la tramitació de la iniciativa fins que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ho dictamini. Embolic. Ho presenta Ciutadans, però alhora, els taronges, amb PSC i PP presenten conjuntament la sol·licitut del termini per anar al CGE. Espejo insisteix, s’apunta al carro i avisa que la majoria “no pot desconèixer el compliment d’aquest tràmit”. Cuevas alerta amb un argument de futur: “vulnerarien els drets de les minories parlamentàries en perjudici de la qualitat democràtica del Parlament”. Tot un argumentari que s’anirà exposant després.

 

No hi ha acord. Espejo i Pérez demanen que la Mesa voti. De fet, el socialista també vol que els lletrats del Parlament es “pronunciïn sobre si el dictamen es preceptiu en aquest cas”. Bayona pren la paraula i emfatitza que el mateix CGE reconeix que té “aquest caràcter de preceptiu”. S’aixeca la sessió són les sis de la tarda.

 

Cinquena reunió

 

Són tres quarts de set del vespre. Continua el debat per la Llei del Referèndum. Ara la Mesa se les té per les peticions de reconsideració per haver admès a tràmit esmenes de JxSi i la CUP que firmen el PP. També nou acord de Cs, PSC i PP per demanar el dictamen al Consell.  Una nova arma. Espejo, Pérez i Cuevas prenen la paraula per aturar a tramitació cadascú des d’un flanc. Cauen totes les reconsideracions. Són les 19:25

 

Sisena reunió

 

Ja som a dia 7. Són les 00:05. Es debat la compareixença dels Membres de la Sindicatura electoral. Només començar, la portaveu popular torna a treure “com s’ha publicat” la Llei del Referèndum al Butlletí Oficial del Parlament. Al·lega que el TC “ha fet advertiments reiterats que afecten a aquesta tramitació”. Un nou avís que posteriorment constarà als diferents sumaris del procés. Cuevas pregunta si ha “participat algun servei del Parlament” perquè ha detectat canvis entre el text registrat i el publicat. “Manifesta preocupació per si els canvis són decidits pels Membres de la mesa o si hi ha intervingut personal del Parlament”, delata l’acta.

 

Cs embolica la troca i reclama la compareixença dels Síndics electorals. Forcadell replica que no cal perquè la Llei ho exclou. El socialista Pérez apareix de nou i defineix la situació “com un conflicte de normes” entre la Llei del Referèndum i el Reglament. Reclama que els lletrats es pronunciïn. La majoria de la Mesa tomba la petició de realitzar l’informe dels serveis jurídics de la cambra. Cuevas torna a “lamentar que no hi hagi dictamen del Consell de Garanties” i s’afegeix a les peticions de Cs i PSC.

 

El secretari general i el Lletrat Major manifesten que la “nota d’advertiment” sobre la Llei del Referèndum és “també extensible a qualsevol acte que pugui comportar una aplicació d’aquesta norma”. “En conseqüència, reiteren aquest advertiment amb relació a l’elecció de la Sindicatura Electoral i a qualsevol altre acte parlamentari d’aplicació o execució de la Llei”, escriuen per deixar constància.

 

En aquesta reunió també entra a discussió la Llei de Transitorietat jurídica. El socialista Pérez ja porta un escrit d’oposició que s’annexa a l’acta. Els Lletrats també fan constar un advertiment. Espejo es queixa i diu que “no és de sentit comú, ni ètic, ni democràtic tractar aquest afer a 2/4 d’1 de la nit”. Assegura que “sembla existir un pla preconcebut per ignorar els drets de l’oposició” en relació a les lleis de Transitorietat. Demanen que la llei no es publiqui.

Cuevas torna a la publicació de la Llei del Referèndum perquè ha vist un segell en el document de la Secretaria General. Muro dona explicacions i assevera que “no ha tingut ca intervenció”.

 

Setena reunió

 

La seva durada és des de 2/4 a 3/4 de 2.  Torna la Sindicatura. Espejo i Pérez s’uneixen per demanar la compareixença dels síndics i demanar un informe als lletrats. La majoria de la Mesa ho tomba.

 

Vuitena reunió

 

És 1/4 de 4 de la tarda. PSC, CS i PP continuen pressionant per reclamar un dictamen del CGE sobre la Llei de Transitorietat Jurídica. No prosperen les peticions. Torna a registrar-se una picabaralla per la publicació de la Llei. Cuevas demana explicacions al secretari general. S’aixeca la sessió a les 17.35.

 

Novena reunió

 

Dura un minut. De les 18:35 a les 18:36. Es debaten les reconsideracions de la Llei de Transitorietat dels socialistes i ciutadans. No prosperen.

 

Desena reunió

 

També breu. Té una durada de dos minuts (19:08 a les 19:10).Reconsideració a la Llei de Transitorietat del PP i del dictamen del CGE de la mateixa llei sol·licitada pel PSC. Tampoc prosperen tot i el suport del PP.

 

Onzena reunió

 

Una mica més llarga. De les 19:24 a les 19:30. Reconsideració de Cs a la Llei de Transitorietat i petició de dictamen del CGE per part dels socialistes. Però la baralla és per un nou informe d’aquest Consell. Nova discussió conduïda per Espejo-Saavedra ajudat pel Lletrat Major que alimenta la tesi que els “drets dels grups parlamentaris queden afectats”. El PP també es queixa que es lamina un “dret essencial” dels diputats. Es tomben les peticions.

 

Dotzena reunió

 

Són les 20:43. Versa sobre la solicitud de reconsideració amb la signatura del PP. No hi ha debat. No s’aprova.

Nou comentari