Amnistia Internacional marca prioritats davant del virus de cara al debat al Congrés

Amnistia Internacional ha enviat als grups parlamentaris i a les autoritats del govern espanyol un seguit de preocupacions de cara al debat parlamentari que tindrà lloc aquest dimecres al Congrés per convalidar els reials decrets aprovats per contenir l’expansió del coronavirus i pal·liar els seus efectes socioeconòmics. L’organització ha assenyalat com a fonamentals tres prioritats: la protecció davant dels desallotjaments també para les persones que paguen un lloguer, la protecció de tot el personal sanitari i les mesures especials per garantir que col·lectius vulnerables, com ara víctimes de violència de gènere, persones migrants i sol·licitants de protecció internacional, no queden enrere en aquesta crisi.

Amnistia Internacional assenyala que és necessari que s’estengui la moratòria de les hipoteques al pagament del lloguer per a persones en situació de vulnerabilitat en els habitatges que siguin propietat de grans tenidors.

Sobre la situació dels i les treballadores del sector sanitari, i encara que Amnistia Internacional reconeix l’esforç i les mesures adoptades pel govern espanyol, demana que, en el marc del debat parlamentari, les autoritats facilitin informació sobre l’estat d’implementació de les mesures per incrementar els recursos humans i sobre les mesures de protecció als professionals de sector mèdic sanitari, a més de la realització de proves de detecció del coronavirus.

Amnistia Internacional recorda una vegada més que és necessari que s’estableixin mesures d’accés a la salut per a totes les persones que es trobin a Espanya, incloses les persones migrants en situació administrativa irregular, persones reagrupades legalment a Espanya o menors no acompanyats, entre d’altres.

També reclama mesures per protegir les dones víctimes de violència de gènere davant de l’aïllament i va acollir amb satisfacció l’adopció d’un pla de contingència. Sense saber els detalls fins que es publiqui, l’organització valora que s’hagi creat una unitat especialitzada amb més de 400 policies per atendre les dones víctimes de violència de gènere en el context actual. No obstant això, l’organització considera que una campanya institucional massiva que mostri tots aquests recursos i serveis que les dones víctimes de violència de gènere tenen al seu abast ajudaria també a la seva protecció.

Nou comentari