Els cognoms dels fills

"El PP s’ha tirat de cap a aquest debat, el que és una mostra més de la seva manca d’autocontrol"

El projecte de llei del Registre Civil provocarà tota una colla de canvis, entre els quals, per exemple, la desaparició del tradicional Llibre de Família. Però no ha estat això el que ha fet esclatar la polèmica, sinó el fet que el govern socialista pretengui acabar amb la primacia del cognom del pare en l’ordre dels cognoms del fill o filla. El projecte preveu que els pares triïn i, en cas que no es posin d’acord, que els cognoms s’ordenin alfabèticament.

Aquest assumpte dels cognoms ha estat i és motiu d’intensa discussió en els mitjans de comunicació –menys, molt menys, al carrer-. El PP s’hi ha tirat de cap, el que, al meu entendre, és una mostra més de la seva manca d’autocontrol: cada vegada que els hi agiten el drap davant els morros ells envesteixen bramulant.

Sigui com sigui, el meu parer és que suprimir la primacia del cognom masculí és un encert i, per tant, em sembla molt bé que els pares puguin triar. No m’ho sembla tant que, en cas de desacord, s’empri l’alfabet, ja que amb aquest mètode el que s’està fent és instaurar una altra primacia: la de les primeres lletres de l’abecedari davant de les últimes. El meu parer, i em penso que és pur sentit comú, és que en cas de discrepància es recorri a l’aleatorietat, és a dir, que se sortegi quin cognom passa al davant i quin es queda al darrere.
Comentaris

envia el comentari