LGTBI

"Però la violència es pot donar de moltes maneres, no sols de forma física, i en alguns casos l’home és extraordinàriament més feble que la seva parella"

Que el concepte de violència de gènere no serveix per explicar la que exerceixen les persones entre elles es fa palès en el recent cas de la parella formada per dues lesbianes, eternament barallades i ara ja una assassina de l’altra. Com cap d’elles és un home, la legislació que persegueix els homes pel fet de haver agredit la seva parella no la protegeix. Pot ser que alguna de les dues exercís el rol masculí en la relació; pot ser que alguna de les dues es sentís home, però malgrat que la legislació reconeix el dret a ser allò que un se sent sense haver de provar una disfòria, el cert és que no es contempla la protecció especial que una dona (o home que se sent dona) pot rebre davant de la seva parella (dona que se sent home o dona amb rol d’home malgrat sentir-se dona)

 

És difícil parlar sobre aquest tema sense que alguna persona sensibilitzada no s’hi senti al·ludida. Però el cert és que crec que no tots els casos que veiem a les notícies són exercici de la violència de l’home sobre la dona pel fet de ser-ho, amb una voluntat d’apropiació. Sense dubte ho són en un món estrany al nostre, on la dona és considerada un moble, una cosa al servei del món masculí, ja sigui per la manca d’evolució social, ja sigui per una mala interpretació de mandats religiosos. Però la violència es pot donar de moltes maneres, no sols de forma física, i en alguns casos l’home és extraordinàriament més feble que la seva parella (ho he vist amb els meus propis ulls). Les excepcions demostren que la categoria és sols estadística i que la protecció del vulnerable, malgrat la necessitat d’emprar un concepte jurídic indeterminat per a la seva regulació, no hauria de detenir-se en el fet que la damnificada sigui del sexe femení. I en el cas que així sigui, no atribuir sols a la cultura, també a certs components reptilians, les conductes incomprensibles en un context de civilització. I si no, com és que existeixen en tots els estrats culturals i socials?

 

El desgraciat succés d’aquests dies exemplifica els límits de la legislació en relació amb la naturalesa humana: no tots els casos de violència d’un home sobre una dona amb la que conviu són violència de gènere, i es podran perseguir els violents, però les dades demostren fins a quin punt cada nova mesura de protecció pressa queda en entredit per una nova història, enquadrables en alguna de les lletres que conformen el LGTBI i  ue han de ser protegides quan algú s’arroga la legitimitat per condemna-les per la seva orientació sexual.
Comentaris
Joan
Estic d'acord amb tu. Un detall: pressa (anar de pressa), presa (part. de prendre). Bona Pasqua!
Jean Andries Schell de Nijs
La violència neix perquè algun acte l'ha encès. I això ocorre tant en l'home com en la dóna. I crec que generalment són les paraules feridores que inflamen com serà la reacció. I per lo que he sentit moltes vegades en públic com es dirigeixen les dones a l'home constato que l'arma femenina és això ses paraules que poden ferir més que un acte físic. Però d'això no és parla ni s'investiga.
Narcís ( a qui l’hi interessa etiquetar crims com ‘ violencia masclista ‘ on hi ha familia o convivència quina fos .. per ventura qui els fa ‘ cerca fer gala de bíceps?) ( i on aquest ‘ viure plegats ‘ no hi és, no existeix .. igualment crims que ni de bon tros mateix ‘ etiquetatge ‘!)
Sí ya, no sí, sí però no, no i també, no i sí , clar però, llavors sí, potser no, també igual, és que si, perquè potser no, i què llavors, aleshores no, després sí, atès que no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . així m'agrada ' dir una cosa per l'altra ' i a l'inrevés ensems amb a mitges àdhuc amb cuades extremes de societats alienes! Conclusió: tant costa parlar " clar i català " tot dient ' violència domèstica ' vingui de qui vingui .. la faci qui la faci .. sigui com sigui .?
Albert.
L´assassinat d'una persona sobre l'altre sempre es un delicte flagrant...!!! La llei ha de protegir al/la mes feble en tots els casos... PUNT.
XX
Un article encertat, raonable i valent.

envia el comentari