Viladecavalls aprova invertir 260 mil euros en millorar els polígons industrials

El ple aprova els nous ajuts per a l'IBI i l'increment de la nòmina dels treballadors i treballadores de l'administració
Panoràmica de Viladecavalls
Panoràmica de Viladecavalls | Aj. Viladecavalls

 

El darrer Ple municipal de Viladecavalls va començar amb la lectura d'una nota de condol per part de l'alcaldessa Cesca Berenguer, amb motiu de l'assassinat d'una dona en mans de la seva parella a Terrassa el passat 24 de juliol. En acabar el parlament, es va procedir a guardar un minut de silenci en record de la víctima.

 

Després de llegir i aprovar per unanimitat l'acta anterior, el Ple de la Corporació va aprovar les bases que regularan la concessió d'ajuts a l'Impost de Béns Immobles per a col·lectius específics amb pocs recursos, tals com les persones majors de 65 anys, vidus, pensionistes i famílies monoparentals, de l'exercici 2019. Tots els membres van votar a favor d'aquestes bases.

 

El Ple va aprovar per unanimitat que el pròxim 13 de juliol -dilluns de Festa Major- i l'11 de novembre -festa de Sant Martí- seran els dos dies considerats com a festa local de Viladecavalls per a l'any 2020.  El quart punt de l'acta del Ple de juliol feia referència a l'increment de la nòmina dels treballadors i treballadores de l'administració, amb efectes d’1 de juliol de 2019, en aplicació del que s’estableix a l’art.3. Dos del Real Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre pel qual s’aprovaven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat i l'abonament d'aquest increment es començarà a aplicar a partir d'aquest mateix mes de juliol.

 

Inversions

 

L'Ajuntament de Viladecavalls disposarà d'una partida de 260.000 euros per a realitzar millores en la mobilitat i en eficiència energètica dels polígons industrials, gràcies a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc del Programa Complementari de modernització dels polígons, per valor de 212.610,29 euros i l'aprovació per unanimitat de la modificació de crèdit pressupostari per utilitzar 47.389,71 euros del romanent de tresoreria general que completi l'import necessari per a dur a terme aquest projecte.

 

El Ple va aprovar per unanimitat la modificació de pressupost presentada, per tal de donar cobertura econòmica a les obres de reparació de la Zona Esportiva Municipal del nucli urbà, arran dels darrers aiguats, amb la creació d'una partida de 80.000 euros finançada amb romanent de tresoreria general.