Vacarisses presenta el nou cartipàs municipal

Les dedicacions dels sis regidors de govern i el sou de l'alcalde, punt de fricció

 

 

Aquest dijous a la tarda, l’Ajuntament de Vacarisses va celebrar el primer ple extraordinari després de la sessió constitutiva del consistori, el passat 15 de juny. D’una banda, es van crear els diferents òrgans de govern, com el ple municipal, que continuarà celebrant-se l’últim dijous no festiu de cada mes, però que s’avança una hora, passant a les 19 h, punt en què UIPV va abstenir-se. La primer convocatòria ordinària de la legislatura tindrà lloc, doncs, el 25 de juliol.

  

  

  

També es va constituir la Junta de Govern Local, de periodicitat setmanal i presidida per l’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana. En són membres Olga Serra, Pere Casas, Albert Salamé i Cecília Moral. A aquest òrgan, se li ha delegat el sorteig de membres per a la composició de les meses electorals, una competència atribuïda al Ple municipal. Altres òrgans creats són la Junta de Portaveus, amb un representant de cada grup municipal, i les Comissions Informatives de caràcter permanent (de Règim Interior, Serveis Territorials i Serveis a les Persones). A més, es van nomenar les persones que representaran la corporació als òrgans col·legiats competència del ple i en altres entitats i organismes de què forma part.

  

  

  

  

D’altra banda, a la sessió extraordinària, es van constituir els 6 grups municipals d’aquesta legislatura i l’alcalde va donar compte de les tinences d’alcaldia: Olga Serra, Pere Casas i Albert Salamé, per ordre de nomenament.

 

 

En aquesta legislatura, el nombre de regidories augmenta fins a 22. L’alcalde de Vacarisses continuarà encarregant-se de Seguretat Ciutadana i Emergències, i Hisenda, a més de Cooperació i Solidaritat (àrea separada d’Acció Social) i Cultura, Festes i Patrimoni. La regidora Olga Serra gestionarà els mateixos departaments que fins ara, però amb algunes novetats: a Sanitat, s’hi afegeix Tinença Responsable i Benestar Animal, i una de les àrees es divideix en dues, Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria, i Turisme, Comerç i Consum.

 

Per la seva banda, Pere Casas portarà també Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, i Obres i Serveis, juntament amb Urbanisme i Esports. Les regidories que gestionarà Albert Salamé seran Participació i Transparència, i Organització Interna, a més de Mobilitat Territorial i Innovació, Comunicació i Eficiència Energètica, una nova àrea que reuneix diferents departaments vinculats a les noves tecnologies. Finalment, la regidora més jove de l’Ajuntament de Vacarisses, Júlia Carbó, s’encarregarà de Joventut, Infància i Polítiques de Gènere, mentre que Cecília Moral durà Educació i Habitatge. Tot i ser una proposta d’Alcaldia i, per tant, no sotmesa a votació, el nou cartipàs va rebre crítiques per part d’alguns grups municipals, la majoria adreçades a l’acumulació de regidories clau per part de Pere Casas, tot i la dedicació exclusiva.

 

Polèmica pels sous i les dedicacions

 

El punt més controvertit de la primera sessió plenària de la legislatura va ser el referent a les dedicacions i els sous de l’equip de govern. Veïns per Vacarisses, Movem i Ciutadans van abstenir-se en les votacions. Mentre que Pedro Serna va referir-se als “100 dies de gràcia” per veure com treballa el nou equip de govern, Clara Fuster va parlar de “manca de coherència”. En canvi, UIPV hi va votar en contra, argumentant que la pujada de sous és superior a l’augment de les hores de dedicació. A més, Josep Maria Gibert va titllar el sou de l’alcalde, de 42.500 euros per a una dedicació exclusiva, de “desmesurat”. La resposta de Masana va ser contundent: “Tenen una barra absoluta. El senyor Boada, quan era alcalde, cobrava 53.200 euros amb dedicació parcial, quan el sou màxim per a un alcalde d’un municipi com el nostre està estipulat en 47.759 euros, amb una dedicació del 100%”.