Una empresa farà una diagnosi de l'origen de les pudors a Vacarisses

L'Ajuntament inicia diverses accions per tal de posar fi als episodis desagradables

Davant els darrers episodis de pudors, l’Ajuntament de Vacarisses ha convocat vàries vegades la Comissió de Seguiment de l’Abocador, on participen el Consorci de Residus del Vallès, el Grup Hera (té el 50% del CTR i el 100% de l’abocador), l’entitat Prou Pudors, representants veïnals i tots els partit amb representació al Consistori. També s’han mantingut reunions individuals amb entitats o empreses gestores i, a més, personal de l’Ajuntament ha realitzat diverses inspeccions a Coll Cardús, per determinar els orígens de les pudors.

Arran d’aquestes reunions i trobades, s’han posat en marxa les següents accions:

- Formulari de queixes perquè el Consorci de Residus tingui coneixement directe i diari de les incidències.

- Cobertura provisional de les bases de lixiviats fins passat l’estiu, quan es faran les obres definitives per cobrir-les.

- Col·locació d’anabolitzadors al perímetre del CTR.

- Compromís de canviar l’estructura metàl·lica de l’edifici del CTR per deteriorament.

D’altra banda, durant aquest mes d’agost, una empresa externa realitzarà una diagnosi de provinença de pudors. Durant 24 hores, hi haurà personal tècnic per obtenir informació dels possibles focus de pudors i que hauria de permetre determinar-ne els orígens per actuar i eliminar-les. I al setembre, es posarà en marxa una aplicació (app) per agilitzar i millorar la recollida d’informació de pudors que es puguin originar.

A més, l’Ajuntament de Vacarisses i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) reprendran un estudi que ajudarà a conèixer l’origen i el comportament de les pudors, així com la qualitat de l’aire. Per elaborar-lo, s’utilitzaran sis mostres en diversos moments d’episodis de pudors. Amb la UPC, també s’està parlant per fer un estudi de llarga duració i que comportaria un seguiment més exhaustiu de control de la qualitat de l’aire.

Tot i així, si els episodis de pudors es mantenen, l’Ajuntament emprendrà les accions que pertoquin per tal d’acabar amb aquests episodis que estan afectant la població de Vacarisses.