Una grua per desmuntar una altra grua

El fotògraf Cristóbal Castro capta curiositats i/o denúncies del que està passant a la ciutat