Creix el nombre d'estafes i furts a Terrassa

S'incrementen lleugerament el nombre de denúncies presentades a Mossos el 2017, amb especial atenció a les denúncies per abusos sexuals, temptatives d'homicidi i maltractaments

Els fets delictius a la Regió Policial Metropolitana Nord en els darrers 5 anys s’han reduït en un 7,58%. S’ha passat d’un total de 117.543 fets el 2013 a 108.631 fets delictius succeïts durant el 2017. El 2016 van succeir 107.365 fets delictius i el 2017 els fets van ascendir a 108.631, per tant, es van incrementar lleugerament en un 1,18%. Aquest increment es concentra en les estafes. Aquesta tipologia delictiva va pujar un 18,55% respecte l’any 2016 i, en concret, les estafes que s’esdevenen en les xarxes socials. La resta de fets delictius van baixar o van variar poc dels succeïts l’any 2016.


 

La comissaria de Terrassa va recollir un total de 10.809 fets delictius l’any 2017, són 334 fets més dels que va patir la zona el 2016, que van ser 10.475. La gran majoria de les denúncies presentades estan relacionades amb delictes contra les persones. Malgrat això, cal dir que aquesta tipologia ha disminuït lleugerament d’un any a l’altre, en concret, ha passat dels 1.179 fets el 2016 als 1.163 el 2017. També han disminuït els delictes d’agressions sexuals, en concret, de 19 fets que van succeir el 2016 a 14 en el 2017. En canvi els abusos sexuals han augmentat, i és que es van produir 22 fets el 2016 i 44 del 2017.


 

Quant als homicidis, al 2016 n’hi van haver 2 i el 2017 en canvi cap, tot i que sí augmenten les temptatives d’homicidi, d’1 fet el 2016 a 6 fets el 2017. Per contra, les lesions i les amenaces baixen, 396 denúncies per lesions el 2016 contra 377 el 2017 i 321 amenaces el 2016 contra 291 el 2017. Els delictes de maltractament en l’àmbit de la llar augmenten de 199 el 2016 a 206 el 2017.

 

Delictes contra el patrimoni i seguretat viària

 

A Terrassa, les dades recollides pels Mossos, mostren que quant als delictes contra el patrimoni s’han produït 410 fets més el 2017 comparativament amb el 2016 (de 8.429 fets el 2016 als 8.839 el 2017). Hi ha un increment dels furts que passen de 2.965 el 2016 a 3.112 el 2017, també augmenten les estafes, de 1.145 el 2016 a 1.279 el 2017 i els danys que passen de 1.583 a 1.668 l’any passat. Igualment hi ha un augment dels robatoris dins de vehicle que passen de 779 fets a 925 el 2017. També hi ha un lleuger augment de les estrebades que passen de 65 fets el 2016 a 78 el 2017 i dels robatoris amb violència i intimidació al carrer que van de 186 fets el 2016 a 231 fets el 2017. Per contra baixen els robatoris amb força a domicilis que passen de 576 el 2016 a 552 el 2017 i els robatoris amb força dins d’empreses que passen de 147 el 2016 a 61 el 2017. 


 

Pel que fa als delictes de seguretat viària, ha disminuït en 15 fets, de 496 fets el 2016 a 481 el 2017. Destaca l’augment de negatives a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia que passen de 18 el 2016 a 28 el 2017 i la disminució dels fets de conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i /o drogues que baixa de 285 fets el 2016 a 261 el 2017.

 

Finalment, quant a salut pública hi ha hagut una disminució de fets, de 60 el 2016 a 56 el 2017.
Comentaris

envia el comentari