Terrassa limita l'horari del comerç minorista d'alimentació

Davant la situació d'emergència, l'Ajuntament fixa un horari màxim d'obertura dels petits comerços d'alimentació

El Comitè d’Emergència Municipal reunit aquest dimarts telemàticament ha fet seguiment de la situació a la ciutat. El Govern municipal informa de les següents mesures: 

L’Ajuntament ordena, a través d’un Decret de l’alcalde, limitar excepcionalment l’horari de funcionament del comerç minorista d’alimentació a la nostra ciutat i fixar les 21 h com a hora de tancament obligatori. El Govern municipal ha analitzat la situació a la nostra ciutat del comerç minorista d’alimentació, pel que fa als horaris de tancament al públic. Una vegada estudiats els informes dels serveis de Comerç i de Via Pública, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dictat un decret que fixa excepcionalment, i d’acord a la situació d’emergència/alarma que ha estat declarada, una limitació d’horaris de funcionament per al comerç minorista d’alimentació a tot el terme municipal. El text del Decret, de data 24.3.2020, és el següent:

PRIMER.- Declarar excepcionalment una limitació de l’horari de funcionament del comerç minorista d’alimentació en el terme municipal de Terrassa, per les raons imperioses d’interès general de seguretat i salut pública, fixant un horari màxim de funcionament fins les 21 hores. 

SEGON.- Ordenar l’eficàcia immediata d’aquesta resolució i fins a la finalització de l'estat d'alarma decretat per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

TERCER.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la seu electrònica de l’Ajuntament i a la web municipal, per raons d’interès públic i atenent a la pluralitat indeterminada de persones com a destinatàries, de conformitat amb l’art. 45.1 a) de la Llei 39/2015, LPACAP.


Comentaris

envia el comentari