El projecte SUMMEM de l'Escola Pia de Terrassa, reconegut per Edudació

Fa gairebé una dècada que el centre incorpora el treball interdisciplinari i cooperatiu
Eudald Carbonell va oferir una conferència sobre innovació i educació a l'Escola Pia
Eudald Carbonell va oferir una conferència sobre innovació i educació a l'Escola Pia | Escola Pia de Terrassa

 

La Generalitat de Catalunya ha publicat la resolució amb el llistat dels centres educatius amb projectes d’innovació pedagògica consolidats i reconeguts que tenen professorat amb dret a certificació. Els projectes d’innovació pedagògica consisteixen en iniciatives d’un centre educatiu, o d’un grup de centres, que responen a objectius de millora educativa prèviament fixats en un pla d’acció i que aporten evidències del canvi que ha significat per al centre pel que fa a les competències dels alumnes o a l’organització i gestió.

 

És en aquest sentit que s’ha reconegut el treball interdisciplinari i cooperatiu que des de fa gairebé una dècada que l’Escola Pia de Terrassaimpulsa a través del projecte pedagògic SUMMEM. A través del SUMMEM es "garanteix aprenentatges significatius i competencials". Per aconseguir-ho s’està "passant de treballar només amb una estructura que separa els sabers en matèries, a una estructura flexible i oberta, que treballa l’aplicació del coneixement de manera més natural, combinant diverses matèries". A la vegada, l’escola impulsa la dinàmica cooperativa que vol dir modificar l’estructura de les activitats en essència. És a dir, organitzant l’aula en petits grups prèviament cohesionats i alhora definir les tasques acadèmiques de manera que els objectius dels membres de cada grup estiguin estretament relacionats. Així es fomenta la col·laboració entre l’alumnat, evitant que la competitivitat sigui l’únic model de relació vàlid. Treballant d’aquesta manera, la confiança entre tots i totes les integrants de l’equip i buscant un aprenentatge ric i productiu.